07 / 04 / 2020

Täysin uudella kuljetusmuodolla suuri merkitys alueelle – ja Pohjoismaille

Fiskerudilla on tärkeä rooli suunnitellussa FAIR-sähkölentokonehankkeessa, jolle Merenkurkun neuvosto on hakenut rahoitusta yhdessä muun muassa RISEn kanssa.

– Täysin uusi kuljetusmuoto – kuin siivekäs bussi, kuvailee RISEn (Research Institutes of Sweden) vanhempi hankejohtaja Maria Fiskerud sähkölentokoneiden lähitulevaisuuden roolia Pohjoismaissa.

Maria Fiskerudilla on RISEn alaisen NEA-hankkeen (Nordic Network for Electric Aviation) hankejohtajan roolissa myös suuri merkitys FAIR-hankkeelle, jolle Merenkurkun neuvosto on useiden muiden toimijoiden kanssa hakenut rahoitusta.

Fiskerudilla on tärkeä rooli suunnitellussa FAIR-sähkölentokonehankkeessa, jolle Merenkurkun neuvosto on hakenut rahoitusta yhdessä muun muassa RISEn kanssa. Fiskerud on aiemmin toiminut Fly Green Fundin toimitusjohtajana, SkyNRG Nordenin johtajana sekä AkzoNobelin viestintä- ja markkinointijohtajana.

Nykyisin Fiskerud on RISEn alaisen NEA-hankkeen (Nordic Network for Electric Aviation) hankejohtaja. Hänen roolinsa Merenkurkun neuvoston FAIR-hankkeessa on itsestään selvä, sillä RISE kuuluu hankkeen suunniteltuihin tuensaajiin ja johtaa myös yhtä hankkeen työkonaisuuksista.

– Työskentelen hankejohtajana pääasiassa erilaisten järjestelmäratkaisujen parissa – en suoraan teknisten ratkaisujen kanssa, Fiskerud selittää.
Fiskerud pitää FAIR-hanketta erittäin tärkeänä sekä Pohjoismaille kokonaisuutena että sen yksittäisille alueille, useistakin syistä. Sähkölentojen varhainen käyttöönotto alueella vastaisi alueen haasteisiin eli väestörakenteen muutoksiin, pitkiin etäisyyksiin ja puutteellisiin itä-länsisuuntaisiin yhteyksiin sekä myös maailmanlaajuiseen vaatimukseen ja tarpeeseen vähentää ilmasto- ja ympäristövaikutuksia.

– Hanke edistää alueellista kehitystä ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia, sillä sähkölennot itsessään luovat uusia liiketoimintamalleja ja useampia suoria yhteyksiä sekä lisäksi voivat synnyttää uusia reittejä lyhyemmille lentoyhteyksille. Tämä avaa tien järjestelmälle, jossa on vapaampia lähtöjä pienemmällä matkustajamäärällä, Fiskerud jatkaa.

Muutos lisäisi alueiden ja Pohjoismaiden yhteistyömahdollisuuksia. Fiskerud nimeää Vaasan ja Uumajan tässä yhteydessä konkreettisena esimerkkinä.
– Sähkölennot muodostaisivat näiden kahden kaupungin välille eräänlaisen lentosillan.

Fiskerudin mukaan sekä lentoala että sähkölentokonevalmistajat ovat valmiina.
– Jos Pohjoismaat tekevät yhteistyötä, nousemme maailman 11. suurimmaksi taloudeksi ja voimme vaikuttaa aivan uudella tasolla osoittamalla, että meillä on rohkeita poliitikkoja ja kyky toimia jo tänään, hän toteaa.

Teksti: Anna Sand
Kuva: Staffan Flodin