26 / 02 / 2024

Kestävän lentämisen FAIR 2 -hankkeen kick-off Uumajassa

Uumajassa pidettiin 15. helmikuuta FAIR 2 -hankkeen viiteryhmän kokous. Hankkeessa pyritään parantamaan ymmärrystä kestävän alueellisen lentämisen kysynnästä.

FAIR 2 -hankkeeseen osallistuu Merenkurkun neuvosto EAYY:n suomalaisia ja ruotsalaisia jäseniä sekä Luulajan kunta.Hankkeella on kaksi päätavoitetta: syventää ymmärrystä kestävän alueellisen lentämisen kysynnästä sekä lisätä tietoisuutta kestävän alueellisen lentämisen tarjoamista mahdollisuuksista asukkaiden, yritysten ja viranomaisten keskuudessa pohjoisessa Pohjolassa. Keskeisessä osassa on hankkeen kysyntätutkimus, jonka tavoitteena on perusteellisesti analysoida alueellisen rajat ylittävän lentämisen kysyntää sekä asenteita nollapäästöisiä lentovaihtoehtoja kohtaan. Tämä syvällinen ymmärrys on olennaista strategiselle päätöksenteolle. Lopullisena tavoitteena on kehittää pohjoiseen Pohjolaan luja ja kestävä alueellisen lentämisen verkosto.

FAIR 2 -hankkeen viralliseen kick-offiin 15. helmikuuta Uumajassa osallistui 22 sidosryhmää ja rahoittajia. Hankkeessa pyritään edistämään kestäviä lentomatkustustapoja pohjoisessa Suomessa ja Ruotsissa.

 

 

Helena Holmgren, Luleå Business Region -yrityksen Business Developer, edusti kokouksessa Norrbottenin lääniä.

– Olen Norrbottenin ainoa edustaja viiteryhmässä. Kartoitamme hankkeen tässä vaiheessa määrällisen ja laadullisen tutkimuksen, mukaan lukien mobiilidatan, kautta kestävien lentokoneiden todennäköisiä ja mahdollisia reittejä, hän kertoo.

– Kestävät teknologiat muuttavat alueellisen lentämisen toimintaympäristöä tulevina vuosikymmeninä, joten nyt on hyvä aika pohtia sen vaikutuksia myös pohjoiseen Suomeen ja Ruotsiin. Näiden alueiden väliset etäisyydet ovat lyhyet, mutta siitä huolimatta ne kärsivät huonoista itä-länsisuuntaisista yhteyksistä. Lisäksi hankkeella voidaan parantaa Suomen ja Ruotsin välistä yhdistyneisyyttä – erityisesti pohjoisessa.

Kysyntätutkimus

Hankkeen tutkimuskumppaneina toimivat Kuudes ja DAIN Studios. Heidän työnsä muodostaa perustan päätöksille siitä, miten alueelliset toimijat jatkavat työskentelyä kestävän ilmailuteknologian käyttöönottoa tukevien toimenpiteiden parissa. Tähän voi kuulua esimerkiksi parhaan liiketoimintamallin löytäminen alueen tarpeisiin ja lentokenttäinfrastruktuurille taikka droonien ja pystysuoraan nousevien lentokoneiden (eVTOL) infrastruktuurin kehittäminen.

– Tulokset esitellään 14. kesäkuuta, ja viiteryhmä antaa sillä välin oman panoksensa. Kuudes- ja DAIN Studios -konsultointiyritykset kartoittavat seuraavassa vaiheessa nykyiset matkustusmallit ja tutkivat erilaisia liiketoimintamalleja, kertoo Terhi Hyvönen, Kuudes-yrityksen Senior Insight Specialist ja FAIR 2 -hankkeen kysyntätutkimuksen toimeksiantopäällikkö.

 

 

FAIR 2 – Kestävän lentämisen edistäminen

FAIR-hankkeet ovat edelläkävijöitä alueellisen ja rajat ylittävän lentoliikenteen muuttamisessa ympäristöystävällisemmäksi. Nämä hankkeet ovat suuria askeleita meille Merenkurkun alueella ja pohjoisessa Pohjolassa pyrkimyksissämme käyttää alueellamme vihreitä lentomatkustustapoja. Tavoitteenamme on siirtyä ensimmäisten joukossa tällaiseen lentomatkustukseen heti kun sertifioinnit valmistuvat.

Alkuperäinen FAIR-hanke paransi tietämystä sähköisestä lentämisestä ja sen mahdollisista vaikutuksista sekä Merenkurkun alueelle Suomessa ja Ruotsissa että Nordlandiin Norjassa. Hankkeen tulokset viittasivat merkittäviin etuihin, kuten matka-aikojen lyhentymiseen, päästöjen vähenemiseen ja mahdollisiin kustannussäästöihin, jotka yhdessä voisivat vahvistaa siteitä rajat ylittävällä alueella.

Hanke ehdotti näiden oivallusten pohjalta alueellisille sidosryhmille toimenpiteitä sähköisen lentämisen varhaiseen käyttöönottoon. Useat ehdotetuista toimenpiteistä kuitenkin vaativat parempaa tietoa mitoittamista varten. Kysyntää koskevan tiedon tuottaminen on EU:n Interreg-ohjelmaan kuuluvan FAIR 2 -hankkeen päätehtävä.

Lue lisää aiemmasta FAIR-hankkeesta täältä. Loppuraportti ja ehdotetut toimenpiteet löytyvät täältä.

 

Hankemaantiede.

 

 

FAIR 2 – HANKEKUMPPANUUS

LEAD PARTNER EU
Merenkurkun neuvosto EAYY (ainoa tuensaaja, EAYY)

RAHOITTAJAT
Interreg Aurora, Lapin liitto, Merenkurkun neuvosto EAYY, KOY Kruunupyyn lentohalli, Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK, Uumajan kunta, Skellefteån lentoasema, Skellefteå Kraft, Luleå Business Region, Sundsvallin kunta, Into Seinäjoki, Västerbottenin lääninhallitus, Örnsköldsvikin kunta, Lyckselen kunta, Region Västerbotten, MidtSkandia.