06 / 06 / 2022

Transportforum 2022 – kom och diskutera elflyg med oss!

Elflygsprojektet FAIR har flera talare på plats på Transportforum i Linköping 16–17 juni.

Transportforum är Nordens största årliga konferens för transportsektorn. Konferensen arrangeras av VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut i Sverige, hålls i Linköping årligen i januari, men i 2022 undantagsvis 16–17 juni. Årets tema är klimatanpassning.

Elflygsprojektet FAIR har flera talare på plats och under fredagen står dessa på scen: 

I studion från och med fredag morgon 17.6: 

Isak Brändström, strateg Tyréns AB och projektledare i elflygsprojektet FAIR; 

Vad krävs för en tidig implementering av elflyg? 

Läs abstrakt här

 

Jeroen Peeters, forskare RISE och aktiv part i elflygsprojektet FAIR; 

FAIR Volta – Speculative Prototyping for Electric Aviation
Läs abstakt här 

 

Arne Smedberg, VD BioFuel Region AB och aktiv part i elflygsprojektet FAIR; 

Bygg infrastrukturen så kommer elflygplanen
Läs abstrakt här 

 

Under eftermiddagen 17.6 får ni även höra: 

Lars Westin, professor Cerum/Umeå univeritet och aktiv part i elflygsprojektet kan ni höra i workshopen; 

”Luftfart: Vart ska elflyget flyga?” 

 

Kom gärna och ryck oss i ärmen i vimlet! Vi är redo att snacka elflyg, omställning och samarbete!
 

Mer information och registrering: 

https://www.vti.se/transportforum 

och det intressanta och omfattande programmet för båda dagarna: 

https://program.appinconf.com/program/transportforum-2022/ 

 

 

FAIR är ett första steg mot en snabb implementering av hållbart flyg i Kvarkenregionen i Sverige och Finland samt Helgeland i Norge. 

Projektet höjer kunskapen om elflyg, utreder möjligheterna och kartlägger både behov och de tekniska investeringarna som behövs.

Läs mer flyfairkvarken.com