16 / 02 / 2017

Tulevaisuuden yhteistyörakenteet keskiössä – Kohti virallista yhteistyötä?

Merenkurkun neuvosto, MidtSkandia ja Sininen tie -yhdistykset ovat jo pitkään toimineet valtionrajat ylittävän yhteistyön kehittämiseksi itä-länsisuuntaisen E12-liikenneväylän varrella. Yhteistyön tuloksena E12 on muun muassa saanut TEN-T comprehensive -luokituksen ja on saavutettu vahva yhteinen näkemys valtionrajat ylittävästä aktiivisesta yhteistyöstä, jonka tarkoituksena on madaltaa rajaesteitä väylän varrella. Nyt on alettu tutkia tarkemmin, miten yhteistyössä voitaisiin päästä seuraavalle tasolle.

Merenkurkun neuvosto, MidtSkandia ja Sininen tie -yhdistykset ovat jo pitkään toimineet valtionrajat ylittävän yhteistyön kehittämiseksi itä-länsisuuntaisen E12-liikenneväylän varrella. Yhteistyön tuloksena E12 on muun muassa saanut TEN-T comprehensive -luokituksen ja on saavutettu vahva yhteinen näkemys valtionrajat ylittävästä aktiivisesta yhteistyöstä, jonka tarkoituksena on madaltaa rajaesteitä väylän varrella. Nyt on alettu tutkia tarkemmin, miten yhteistyössä voitaisiin päästä seuraavalle tasolle.

Parisenkymmentä poliitikkoa, virkamiestä ja elinkeinoelämän edustajaa E12-väylän kunnista Norjasta, Ruotsista ja Suomesta kokoontui Uumajaan tammikuussa. Osallistujat saivat kuulla rajayhteistyön kokemuksista ja liikennekäytävien virallisista yhteistyömuodoista. Tarkoituksena on alkaa selvittää ja tulevaisuudessa ehdottaa yhteistyömuotoja yhteiselle alueelle.

– Haluamme tässä vaiheessa tunnistaa ja tutkia, miten toiset ovat vastaavassa tilanteessa toimineet eli siis selvittää nykyisiä virallisia yhteistyömuotoja ja katsoa, mikä yhdistelmä sopisi meidän yhteistyöhömme, kertoo Grete Vesteraas, Lyckselen kunnan infrastruktuuristrategi ja Sinisen tien koollekutsuja.

– EAYY, Eurooppalainen alueellisen yhteistyön yhtymä (eng. EGTC), on yksi mahdollisista tulevista yhteistyömuodoista, josta keskusteltiin jo kun Merenkurkun neuvosto muutettiin yhdistykseksi v. 2008, sanoo Merenkurkun neuvoston johtaja Mathias Lindström. – Mutta valtionrajat ylittäviä yhteistyömuotoja on useita, ja juuri sen vuoksi oli antoisaa saada kuulla erilaisista yhteistyömuodoista ja esittää kysymyksiä ja keskustella, Lindström jatkaa.

EAYY:n lisäksi osallistujat saivat tietoa esim. STRING:stä, joka on sekä poliittista valtionrajat ylittävää yhteistyötä että maantieteellinen alue, joka työskentelee infrastruktuuriin, matkailuun ja kulttuuriin, vihreään kasvuun, tutkimukseen ja kehitykseen sekä rajaesteisiin liittyvien asioiden parissa. Eri yhteistyömuotojen yksityiskohtaisempi kuvaus on luettavissa raportista, jossa on kommentteja myös siitä, miten nämä yhteistyömuodot soveltuvat E12-alueelle.
Raportti on TÄSSÄ (ruotsiksi).

Työkokous järjestettiin Interreg Botnia Atlantican hankkeessa E12 Atlantica Transport, ja se sisältyy hankkeen Tulevaisuuden yhteistyörakenteita -työpakettiin.

– Olemme tutkineet mahdollisia organisointitapoja ja välineitä, jotka voivat vahvistaa yhteistyötämme, ja pidän tätä täysin uutena ja jännittävänä mahdollisuutena. Minua kiinnostaa eniten, kuinka aluepoliitikot pystyvät vaikuttamaan relevantteihin, valtionrajat ylittäviin hallintoasioihin. Lisäksi uskon, että voimme alkaa pienemmällä ryhmällä kirjoittaa eräänlaista tiekarttaa kohti virallistetumpaa yhteistyötä.

Arne Langset, Indre Helgeland Regionråd

– Tämä tilaisuus on todella ylittänyt odotukset ja tarjonnut konkreettisia ehdotuksia siitä, miten voisimme nostaa yhteistyömme seuraavalle tasolle. Nyt haasteena ja tulevaisuudessa keskustelujen kohteena on, minkä tien valitsemme. Meillä on edessämme jännittävä prosessi.

Tomas Mörtsell, kunnanhallituksen puheenjohtaja, Storumanin kunta

– Keskustelu ehdottomasti jatkuu. Kaikki ovat vakuuttuneita siitä, että meidän on jatkettava yhteistoimintaa ja myös kehitettävä uusia ideoita, jotka luovat tulevaisuutta varten edellytyksiä E12-käytävän ja kolmen maamme yhteistyölle.

Hans Lindberg, kunnanjohtaja, Uumajan kunta

– Saimme paljon ajatuksia herättävää tietoa. Sain myös tavata Uumajan kollegani, ja aiomme käynnistää keskustelun tulevaisuuden yhteistyöstä. Alueemme yritykset ovat jo pitkään toimineet erilaisissa yhteistyöhankkeissa, ja on tärkeää, että kehitämme yhteisen näkemyksen yhteistyöstä.

Hippi Hovi, Toimitusjohtaja, Rannikko-Pohjanmaan Yrittäjät

– Kiinnostavinta oli kuulla Skoonessa tehtävästä työstä. Meillä on samankaltaisia ongelmia, ja seuraavan askeleen ottaminen tuntuu täysin luonnolliselta, mutta ensin meidän täytyy miettiä, millaista virallistettua yhteistyötä me haluamme, meidän ensisijainen tehtävämme, ja sen jälkeen ankkuroida päätöksemme. Tämä oli hyvä kick-off, ja me jatkamme keskusteluja seuraavien kokousten yhteydessä.

Kaj Suomela, maakuntajohtaja, Pohjanmaan liitto

Finansiär Interreg Botnia-Atlanticas logotyp

E12 Atlantica Transport – E12-liikennekäytävän varrella vaikuttavien suomalaisten, ruotsalaisten ja norjalaisten kumppaneiden yhteistyöhanke, joka keskittyy toimivaan rahdin ja matkustajien kuljetusväylään, yhteisiin valtionrajat ylittävien strategioiden suunnittelun sekä tulevaisuuden yhteistyömuotoihin.

Hankkeen E12 Atlantica Transport kumppanit
Merenkurkun neuvosto (Lead Part, FI), MidtSkandia (NO), Blå Vägen (SE) Region Västerbotten (SE), Pohjanmaan liitt (FI), Nordland fylkeskommune (NO), Vaasanseudun Kehitys OY VASEK (FI), Uumajan kunta (SE), Vännäsin kunta (SE), Vindelnin kunta (SE), Lyckselen kunta (SE), Storumanin kunta (SE), Infrastruktur i Umeå AB INAB (SE), Rana Utviklingsselskap AS (NO), Ranan kunta (NO), Polarcirkeln lyfthavnsutvikling (NO), Mo i Rana Havn (NO), Mo Industripark AS (NO), Alastahaug havnevesen KF (NO), Helgeland Havn IKS (NO)