03 / 11 / 2017

Tutkija seuraa liikennestrategian kehitystä

Edith Andresen, lecturer of business economics at Mittuniversitetet university in Sundsvall, Sweden, and also an entrepreneur running her own business, is engaged to carry out ongoing evaluation of the second work package of the E12 Atlantica Transport project, with the aim of developing a cross-border traffic strategy covering three countries.

E12 Atlantica Transport -hanke pyrkii kehittämään Suomesta Ruotsin kautta Atlantin rannikolle Norjaan ulottuvan E12-kuljetuskäytävän toimijoiden keskinäistä yhteistyötä. Parhaillaan laaditaan valtionrajat ylittävää liikennestrategiaa. Tutkija ja liiketalouden tohtori Edith Andresen on saanut tehtäväkseen dokumentoida prosessin.

E12 Atlantica Transport on Interreg-hanke, joka saa rahoituksensa Botnia Atlantica -ohjelman kautta ja jatkuu toukokuuhun 2018 saakka. Hankkeessa on kolme osatavoitetta: Parantaa kuljetustarpeiden ymmärtämistä toimivan itä-länsisuuntaisen liikennekäytävän luomiseksi E12:ta pitkin, laatia strategioita valtionrajat ylittävään liikennesuunnitteluun sekä tehdä ehdotuksia tulevaisuuden yhteistyörakenteiksi alueen ja siihen liittyvien liikennekäytävien yhteistyön kehittämiseksi.

Työssä keskitytään parhaillaan työpaketti 2:een; Valtionrajat ylittäviin strategioihin. Kolmen maan yhteisen, valtionrajat ylittävän liikennestrategian kehittäminen on uutta, ja sillä on kaikki mahdollisuudet toimia niin sanottuna ”best practice” esimerkkinä Euroopan tasolla.

– Minun tehtäväni on ensi sijassa seurata prosessia ja antaa analyysini perusteella juoksevasti palautetta hankkeeseen ja prosessinjohtajille. Seuraavana askeleena on tarkoitus luoda Euroopan muille raja-alueille mahdollisuuksia hyödyntää tässä hankkeessa saatavia kokemuksia, Edith selittää.

Edith työskentelee liiketalouden ja markkinoinnin lehtorina ja tutkijana Mittuniversitetet-yliopistossa Ruotsin Sundsvallissa. Lisäksi hän toimii omassa Processeriet Ab yrityksessään, joka keskittyy liiketoiminnan kehittämiseen ja prosessinjohtoon.

– Olen toiminut arvioijana yli 11 alueellisessa strategisessa verkostossa ja klusterissa vuoden 2003 jälkeen sekä seurannut Västernorrlannin läänin painopisteverkostoja ja -klustereita useita kertoja. Lisäksi olen johtanut viittä yksivuotista prosessinjohto-ohjelmaa, Edith kertoo.

Hän on syntynyt ja viettänyt lapsuutensa Norjan Trondheimissä, joten Norjan ja Ruotsin välinen kytkös on hänelle luonnollinen.
– Suomi ei ole vielä minulle niin tuttu, hän lisää.

Hänen arviointitehtäväänsä sisältyy osallistuminen hankkeen kokouksiin ja muuhun toimintaan, niiden dokumentointi, analysointi ja raportointi projektinjohdolle sekä yhteistyö projektinjohdon kanssa ja itsenäinen hankekokemusten hyödyntäminen muissa julkisissa yhteyksissä.
– Esitän seurannan tulokset hankkeen loppukokouksessa, Edith lisää.

Hanke on kokoustanut syksyllä Sandnessjöenissä ja Uumajassa. Työryhmä tapaa marraskuussa Vaasassa. Kokousten välillä työ edistyy verkkopohjaisten kokousten ja puhelinkokousten avulla.

– Prosessi vaikuttaa hyvältä, osallistujat ovat sitoutuneita ja osaavia. Asiat etenevät, ja tavoitteena on kestävä tulos ja toimiva yhteistyömalli, Edith toteaa lopuksi.

Teksti: Anna Sand
Kuva: Merenkurkun neuvosto
 

Intrerreg BA FI RGB

E12 Atlantica Transport – E12-liikennekäytävän varrella vaikuttavien suomalaisten, ruotsalaisten ja norjalaisten kumppaneiden yhteistyöhanke, joka keskittyy toimivaan rahdin ja matkustajien kuljetusväylään, yhteisiin valtionrajat ylittävien strategioiden suunnittelun sekä tulevaisuuden yhteistyömuotoihin.

Hankkeen E12 Atlantica Transport kumppanit
Merenkurkun neuvosto (Lead Part, FI), MidtSkandia (NO), Blå Vägen (SE) Region Västerbotten (SE), Pohjanmaan liitt (FI), Nordland fylkeskommune (NO), Vaasanseudun Kehitys OY VASEK (FI), Uumajan kunta (SE), Vännäsin kunta (SE), Vindelnin kunta (SE), Lyckselen kunta (SE), Storumanin kunta (SE), Infrastruktur i Umeå AB INAB (SE), Rana Utviklingsselskap AS (NO), Ranan kunta (NO), Polarsirkelen Lufthavnutvikling (NO), Mo i Rana Havn (NO), Mo Industripark AS (NO), Alstahaug havnevesen KF (NO), Helgeland Havn IKS (NO)