06 / 04 / 2017

Työ Merenkurkun uuden laivan puolesta jatkuu

Merenkurkun uuden laivan toteuttamista edistetään Interreg/Botnia-Atlantican rahoittamassa MABA II -hankkeessa, ja tavoite on sama, jonka hankekumppanit asettivat Midway Alignment -hankkeelle viisi vuotta sitten: Merenkurkussa liikennöi uusi laiva viimeistään v. 2021.

Merenkurkun uuden laivan toteuttamista edistetään Interreg/Botnia-Atlantican rahoittamassa MABA II -hankkeessa, ja tavoite on sama, jonka hankekumppanit asettivat Midway Alignment -hankkeelle viisi vuotta sitten: Merenkurkussa liikennöi uusi laiva viimeistään v. 2021. Nyt MABA II:ssa ollaan yhdessä Inspira-konsulttifirman kanssa laatimassa hankkeelle ja hankekumppaneille sopivaa rahoitusmallia.

– Heti Midway-hankkeen alusta alkaen olemme toimineet saman aikataulun mukaan: alustava rahoituspäätös ja kilpailutus v. 2017 ja uuden laivan käyttöönotto v. 2020–2021. Jotta pysymme aikataulussa, kokonaisrahoituksen täytyy valmistua tänä vuonna ja kilpailutuksen ensi vuonna, kertoo Merenkurkun neuvoston johtaja Mathias Lindström.

Tällä hetkellä hankkeessa laaditaan Inspira Oy:n avulla taustamateriaalia ja ”business-case”. Selvitykset perustuvat aiemmin PBI Research Institute -tutkimuslaitoksen kanssa toteutettuihin analyyseihin. Inspira-konsulttifirma avustaa myös Euroopan investointipankin EIP:n kanssa käytävissä neuvotteluissa.

Inspira-konsulttifirma on kilpailutuksen jälkeen valittu rahoitusmallien neuvonantajaksi. Kuvassa Inspiran varajohtaja Jon Forssell

– Tehtävänämme tässä hankkeessa on laatia rahoitusmalli, jossa optimoidaan pääoman käyttö hankkeelle ja hankekumppaneille sopivaksi. Jos onnistumme sellaisen laatimaan, se viedään eteenpäin EIP:n kanssa käytäviin neuvotteluihin. Nyt tehtävä työ on siis perustava ja erittäin tärkeä palapelin osanen, kertoo Inspiran varajohtaja Jon Forssell.

Kuntarahoitus Oyj:n tytäryhtiö Inspira Oy tarjoaa rahoituksen neuvontapalveluja. Inspira huolehti esimerkiksi Liikenneviraston talous- ja rahoitusneuvonnan vuonna 2015 allekirjoitetun Haminan ja Vaalimaan välisen moottoritiehankkeen kilpailutusvaiheessa.

– Investointipankin kanssa käytävät neuvottelut ovat erittäin tärkeitä. EIP:tä on informoitu useita kertoja, ja suhtautuminen on myönteistä. Inspiran avulla laadittava aineisto valmistuu kevään kuluessa, ja vuoden 2017 mittaan saamme selville, voiko EIP osallistua rahoitukseen, Lindström kertoo.

Hakemus- ja rahoitustilanne on viime EU-hakemuksen jälkeen muuttunut. Nykyään EU:n puolelta edellytetään, että EU-tukea saavilla investoinneilla on osin lainarahasta koostuva rahoitusratkaisu. Tavoitteena on turvata valtionosuuksista ja lainasta koostuva kokonaisrahoitus, jossa jätetään useita pienehköjä, koko rakennusajalle jakautuvia tukihakemuksia. Lindström näkee tulevaisuuden valoisana:

– Olemme olleet yhteyksissä INEAan (EU:n Innovoinnin ja verkkojen toimeenpanovirastoon), ja viraston mukaan hankkeessa on monia hyviä komponentteja, jotka voivat saada EU-rahoitusta. Jos lisäksi onnistumme järjestämään kokonaisrahoituksen ennen EU-tukien hakemista, mahdollisuudet ovat vielä paremmat, koska komissio halua rahoittaa niin sanotusti varmoja ”tapauksia”. Tällä halutaan välttää takaisinperintään liittyvät ongelmat ja resurssien sitominen ilman, että niitä loppujen lopuksi käytetään.

Poliittinen tahtotila on edelleen hyvin vahva niin Uumajassa kuin Vaasassakin, ja kun Suomessa pyritään saamaan valtion vastinrahoitus talousarvioon, Ruotsin puolella pyritään tavalla tai toisella saamaan myös Ruotsin valtio mukaan.

– Toivomme, että Ruotsin valtiokin vähitellen näkisi hankkeen suuren hyödyn ja sen valtavan kehityspotentiaalin, jonka tämä infrastruktuurihanke alueellemme tarjoaa.

MABA II (Midway Alignment – Botnia Atlantica II)
Hankkeen tarkoituksena on helpottaa BA-alueen tulevia valtionrajat ylittäviä infrastruktuuri-investointeja laatimalla niiden pohjaksi tarvittavaa aineistoa. MABA II -hankkeen tavoitteena on, että hankkeen päättyessä käytettävissä on vankkaa pohja-aineistoa, selvityksiä ja analyyseja, jotta itä-länsisuuntaisen liikennekäytävän keskeisen lenkin kehittäminen voisi edetä ja että alueelliset, kansalliset ja EU-tason viranomaiset voisivat päättää jatkotoimenpiteistä ja rahoituksesta. Hankeaika: 1.9.2016-31.12.2018.
Lisätietoa osoitteessa: kvarken.org/projekt/maba2

Midway Alignment of the Bothnian Corridor on Vaasan kaupungin ja Uumajan kunnan yhteinen hanke. Hankkeen tavoitteena on yhdistää Merenkurkun aluetta ja vahvistaa sen kilpailukykyä kehittämällä logistiikkaa sekä matkustaja- ja rahtiliikennettä kuljetusväylällä. Uusi, innovatiivinen ja ympäristöystävällinen Merenkurkun laiva on tärkeä osa hanketta.
Lisätietoa osoitteessa: midwayalignment.eu