23 / 09 / 2019

Työpaja matkailuyritysten ja matkailuyhtiöiden tukemiseksi

Destination Kvarken hankkeeseen osallistuville matkailuyrittäjille suunnattu työpaja saksankielisistä markkinoista keräsi syyskuun alussa yrittäjiä ja seutumme matkailuyhtiöiden edustajia koko päivän tilaisuuksiin sekä Suomen että Ruotsin puolella.

Destination Kvarken hankkeeseen osallistuville matkailuyrittäjille suunnattu työpaja saksankielisistä markkinoista keräsi syyskuun alussa yrittäjiä ja seutumme matkailuyhtiöiden edustajia koko päivän tilaisuuksiin sekä Suomen että Ruotsin puolella.

Ensimmäisen työpajapäivän aikana osallistujat saivat saksalais-suomalaisen markkinointiyhtiö Nordic Marketingin toimitusjohtaja Jan Badurin johdolla kattavan tietopaketin saksankielisen Keski-Euroopan asiakkaiden toiveista, tarpeista, vaatimuksista ja matkustustrendeistä. Osallistujat saivat myös tietää millä keinoin saksankielisiä matkailijoita houkutellaan ja lisäksi laajan tietopaketin matkanjärjestäjistä.


Jan Badur

Badur kuvaili saksalaista matkailijaa; hän haluaa elämyksiä ja aktiviteetteja luonnossa. Hän arvostaa tilaa, rauhaa, mahdollisuutta liikkua, ruuhkattomuutta ja on kiinnostunut luonnosta ja elämyksistä.
– Keskieurooppalainen ajaa mielellään pitkiäkin matkoja ja yhdistää mielellään maita. Paikkakunnalla ja kunnan rajalla ei ole mitään merkitystä, nautinto ja tila harrastaa eri aktiviteettejä luonnossa ovat motiiveja matkustaa, mutta hän on tottunut, että häntä palvellaan ja haluaa yksityiskohtaista tietoa matkakohteista.

Saksassa matkailualan toiminta on edelleen melko perinteistä: suurin osa kuluttajista selaavat printtiversiota ja ostavat tuotteeksi paketoidun matkansa matkatoimistoilta sen perusteella.
–Saksalainen matkailija on tavallisesti maksanut koko matkansa, yöpymisensä ja kaikki oheispalvelut etukäteen. Mikäli yrittäjä haluaa matkan aikana, ja ehkä jo etukäteen myydä tuotteitaan ei hänen saa jäädä odottamaan kysymyksiä, vaan hänen on aktiivisesti tarjottava tuotettaan. Sama palveluasenne päätee myös matkanjärjestäjää lähestyessä ja silloin täytyy käsillä olla valmiiksi suunniteltu tuote, Badur kuvaili.


Satu Keski-Valkama Ähtäri

Ähtäri Zoon markkinointisuunnittelija Satu Keski-Valkama osallistui päivään ja oli tyytyväinen.
– Aina tarvitaan päivitystä ja vahvistus siitä, että olemme pitkällä kansainvälistymispolulla oikealla suunnalla. Ähtäri Zoo sijaitsee hankkeen reuna-alueella, mutta kun kukin tahollaan terävöittää tuotteitaan saamme varmasti hyvän tarjonnan kasaan ja kaikki hyötyvät yhteistyöstä. Koen suuralueyhteistyön arvokkaaksi ja uskon että voimme yhteistyön avulla herättää matkanjärjestäjien kiinnostuksen ja saada lisää matkailijoita koko alueelle.

Koulutuksen ensimmäinen päivä on siis pidetty ja työtä jatketaan viikolla 39. Silloin aiheena tuotteistus, eli mm. miten yrittäjä voi kehittää tuotteitaan optimoidakseen valikoima matkanjärjestäjien tarpeita vastaavaksi.
– Hinnoittelu, huonekiintiöt ja palkkiot ovat tärkeitä aiheita toisen työpajapäivän aikana, kertoo Destination Kvarken hankehenkilökuntaan kuuluva Erja Back, Visit Umeåsta.

***
Hankkeessa Destination Kvarken autetaan matkailuelinkeinon parissa toimivia vientikelpoisia pk-yrityksiä saavuttamaan uusia, yrityksen kasvuun johtavia ja sen kilpailukykyä parantavia markkinoita. Tavoitteena on lisätä kävijämääriä seuraavien matkailuorganisaatioiden toimialueilla: Visit Vaasa, Visit Umeå, Höga Kusten, Etelä-Pohjanmaan Matkailu, Visit Kokkola, Visit Pietarsaaren seutu sekä Visit Kristiinankaupunki.

Tavoitteena on laatia yhteisiä tehokkaamman markkinointityön malleja ja siten lisätä kohteemme ohjelmatarjontaansa sisällyttävien matkanjärjestäjien määrää. Haluamme myös herättää median kiinnostus matkakohteita kohtaan näkyvyyden lisäämiseksi. Hankkeessa painotetaan lisäksi voimakkaasti alueen matkailualan digitalisaatiota, tutkimusta ja kehittämistä.
https://www.kvarken.org/fi/hankkeet/destination-kvarken/