14 / 06 / 2021

Merenkurkun neuvosto EAYY valitsi uudet puheenjohtajat

Merenkurkun neuvosto EAYY:n ensimmäinen vuosikokous pidettiin toukokuun 2021 lopussa. Vuosikokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat ja valittiin puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat. Puheenjohtajistoa kartutettiin Merenkurkun neuvoston yhdistysajoilta kahdesta neljään: yhteen puheenjohtajaan ja kolmeen varapuheenjohtajaan.

Merenkurkun neuvosto EAYY:n ensimmäinen vuosikokous pidettiin toukokuun 2021 lopussa. Vuosikokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat ja valittiin puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat. Puheenjohtajistoa kartutettiin Merenkurkun neuvoston yhdistysajoilta kahdesta neljään: yhteen puheenjohtajaan ja kolmeen varapuheenjohtajaan.

Anna-Kaisa Pusa, Kurikan kaupunginjohtaja, on yksi uusista varapuheenjohtajista. Pusasta tuli hallituksen jäsen 2.10.2020 Merenkurkun neuvosto EAYY:n perustamiskokouksen myötä. Merenkurkun neuvosto on kuitenkin Pusalle ennestään tuttu, sillä hän on ollut neuvoston toiminnassa mukana MABA- ja E12-hankkeiden merkeissä.

Puheenjohtajistoa kartutettiin Merenkurkun neuvoston yhdistysajoilta kahdesta neljään. Anna-Kaisa Pusa, Kurikan kaupunginjohtaja, on yksi uusista varapuheenjohtajista

– Aiempi kokemukseni telelääketieteestä Merenkurkun sairaaloiden välillä oli erittäin myönteinen ja inspiroi minua edelleen.Pidän suurena mahdollisuutena sitä, että eteläpohjalainen Kurikan kaupunki saa olla mukana rakentamassa pohjoismaista tulevaisuutta yhdessä muiden kanssa.Ruotsi on yrityksillemme usein ensimmäinen askel ulkomaisille markkinoille, ja tätä kautta yritykset löytävät voiman aloittaa viennin muihin eurooppalaismaihin.

– Lisäksi E12 on äärimmäisen tärkeä pohjoismainen ja eurooppalainen tie, jolla on valtava merkitys elinkeinoelämälle ja viennille.Olemme lähellä toisiamme, ja haluan edistää Merenkurkun hyviä logistisia yhteyksiä, jotta etäisyyksistä saadaan vieläkin lyhyemmät. Yhdessä olemme vahvempia.

Anna-Kaisa Pusa

Kurikan kaupunginjohtaja

Åsa Ågren Wikström, Region Västerbottenin alueellisen kehityslautakunnan varapuheenjohtaja, on ollut hallituksen jäsen jo ennen Merenkurkun neuvoston muuttamista yhdistyksestä EAYY:ksi (eurooppalainen alueellisen yhteistyön yhtymä).Ågren Wikströmillä on monipuolinen kokemus ja laaja kontaktiverkosto Pohjois-Ruotsin Västerbottenissa, ja hän on jäsenenä mm. Euroopan alueiden komiteassa.

Åsa Ågren Wikström, uusi varapuheenjohtaja

– Odotan suurella innolla töiden jatkamista kaikkien valtiorajat ylittävien asioiden ja erityisesti Merenkurkun alueen infrastruktuurin ja yhteyksien parissa, mutta myös matkailun, elinkeinoelämän, terveydenhuollon, tutkimuksen ja kehityksen merkeissä.

– On hauskaa jatkaa pohjoismaisen yhteistyömme esilletuontia eurooppalaisella tasolla!

Åsa Ågren Wikström

Region Västerbottenin alueellisen kehityslautakunnan varapuheenjohtaja

Joakim Strand valittiin uudelleen puheenjohtajaksi ja Lennart Holmlund varapuheenjohtajaksi.

Merenkurkun neuvosto EAYY

Merenkurkun neuvosto toimii puolueettomana yhteistyöalustana ja kaikenlaisen valtiorajat ylittävän yhteistyön mahdollistajana Merenkurkun alueella.

Merenkurkun neuvosto muodostuu Pohjanmaan kolmesta maakunnasta sekä Ruotsin Västerbottenin läänistä ja Örnsköldsvikin kunnasta. Kunnista ja alue- ja maakuntaliitoista koostuvat jäsenemme sijaitsevat eri puolella aluetta.

Yhdistyksestä vankaksi oikeudelliseksi toimielimeksi 

Merenkurkun neuvosto otti uuden organisaatiomuotonsa käyttöön vuodenvaihteessa 20202021. Yhdistyksen purkamiskokous pidettiin ennen vuosikokousta, ja Merenkurkun neuvosto EAYY jatkaa yhdistyksen lähes 50-vuotista työtä.

Tutustu Merenkurkun neuvosto EAYY:hyn ja sen toimintaan: kvarken.org/kmerenkurkun-neuvosto/