06 / 08 / 2013

Uutiskirje projektista ”Maailmanperintö yhteistyössä 63° pohjoista – maailmanperintölähettiläät”

Maailmanperintö yhteistyössä 63° pohjoista – maailmanperintölähettiläät” (VIS-VAA) on Botnia–Atlantica –hanke. Sitä johtaa Merenkurkun neuvosto, ja muina rahoittajina ovat Ruotsissa Västernorrlannin lääninhallitus, Örnsköldsvikin kunta ja Kramforsin kunta sekä Suomessa Pohjanmaan liitto, Vaasan kaupunki ja Korsnäsin, Maalahden, Mustasaaren ja Vöyrin kunnat.

Uutiskirje 8. elokuuta 2013

”Maailmanperintö yhteistyössä 63° pohjoista – maailmanperintölähettiläät” (VIS-VAA) on Botnia–Atlantica –hanke. Sitä johtaa Merenkurkun neuvosto, ja muina rahoittajina ovat Ruotsissa Västernorrlannin lääninhallitus, Örnsköldsvikin kunta ja Kramforsin kunta sekä Suomessa Pohjanmaan liitto, Vaasan kaupunki ja Korsnäsin, Maalahden, Mustasaaren ja Vöyrin kunnat. VIS-VAA toteuttaa kahta teemaa: 1) maailmanperintö yhteiskunnassa ja 2) maailmanperintö koulussa. Ensimmäisen teeman tavoitteena on lisätä maailmanperintöalueen poliitikkojen, virkamiesten, yrittäjien ja muiden kansalaisten tietoa ja ymmärrystä yhteisestä maailmanperinnöstä. Jälkimmäisen teeman tavoitteena on lisätä alueen opettajien ja opetusalan virkamiesten tietoa yhteisestä maailmanperinnöstä sekä tarjota heille välineitä maailmanperintötietouden siirtämiseen edelleen oppilailleen. Tavoitteisiin pyritään mm. seminaareilla, tapahtumilla, tapaamisilla ja kursseilla, joita Merenkurkun neuvosto järjestää yhteistyössä muiden maailmanperintöjen kanssa.

Tämä hankkeen kolmas uutiskirje sisältää poimintoja toiminnasta ajalta maalis-heinäkuu 2013.

 

Teema 1: Maailmanperintö yhteiskunnassa

* VIS-VAA on edelleen vieraillut maailmanperintökuntien valtuustojen kokouksissa ja luottamushenkilöiden koulutustilaisuuksissa. Hanke on tiedottanut niissä maailmanperinnön arvoista, hoidosta ja luonnosta. Olemme myös kertoneet tulevista koulutustilaisuuksista ja hankkeen muusta toiminnasta. Ruotsissa VIS-VAA on vieraillut Kramforsin ja Örnsköldsvikin valtuustojen kokouksissa, Suomessa se on järjestänyt koulutusta Mustasaaressa, Korsnäsissä ja Maalahdessa sekä vieraillut Vöyrin, Korsnäsin ja Maalahden valtuustojen kokouksissa. Vierailua Vaasan kaupunginvaltuustoon suunnitellaan syksyksi.

* VIS-VAA on järjestänyt seminaareja maailmanperintökuntien poliitikoille ja virkamiehille sekä Metsähallituksen, ELY-keskuksen ja Pohjanmaan liiton virkamiehille. Seminaarien otsikkona oli ”Maailmanperintö – resurssiko? ja luennoitsijoina olivat mm. maailmanperintökoordinaattori Milly Lundstedt, maailmanperintökoordinaattori Susanna Lindeman, Ruotsin Unesco-neuvoston entinen puheenjohtaja Gören Thurdin, maakuntajohtaja Olav Jern, maailmanperintökoordinaattori Jon Day Australian Isolta Valliriutalta ym. Seminaareissa oli lähes 100 osallistujaa.

* Maailmanperintökuntien poliitikkojen ja virkamiesten tapaaminen järjestettiin Korkealla Rannikolla 16.–17. toukokuuta. Suomen edustajat kuulivat, miten Korkean Rannikon maailmanperintöä on hyödynnetty, ja ruotsalaiset saivat annoksen maailmanperintötietoa Merenkurkun saaristosta. Runsaat 30 osallistujaa tutustuivat lisäksi Korkean Rannikon käyntikohteisiin ja osallistuivat työpajoihin, joissa käsiteltiin raja-alueellisen maailmanperinnön hyödyntämistapoja. Tapaamisen seurantatilaisuus järjestetään Merenkurkun saaristossa 3.–4. lokakuuta.

Merenkurkun saariston poliitikot Korkealla rannikolla.

 

 

* VIS-VAA on järjestänyt kevään aikana useita kursseja Korkean Rannikon/ Merenkurkun saariston oppaille ja yrittäjille. Osallistujat ovat perehtyneet geologiaan, käyntikohteisiin ja esiintymistaitoon. Lisäksi heile on järjestetty omia, yksityiskohtaisia opastuksia maailmanperintöalueelle, jotta he osaisivat siirtää saamaansa tietoa edelleen matkailijoille.

* VIS-VAA on järjestänyt teematunteja suurelle yleisölle. Ruotsissa pidettiin luentoilta teemalla ”Ihminen maailmanperinnössä – 8000-vuotinen matka”, luennoitsijana arkeologi Pia Nyqvist. Suomessa järjestettiin linturetki Valassaarille. Teemana oli ”Korkean Rannikon/ Merenkurkun saariston linnusto”, ja päivän ohjaajina toimivat maailmanperintöopas Hans Hästbacka ja Metsähallituksen erikoissuunnittelija Tuija Warén. Päivän aikana nähtiin yli 50 lintulajia.

 

Teema 2: Maailmanperintö koulussa

* VIS-VAA on vieraillut viidessä rehtoreiden ja opettajien kokouksessa maailmanperintökunnissa tiedottamassa hankkeen kursseista ja opetusmateriaaleista. Tämä työ jatkuu syksyllä. Opetusmateriaali on kaikkien saatavilla seuraavassa osoitteessa: http://www.kvarken.org/maailmanperintoaineistoa/opetusmateriaalia/

* VIS-VAA on järjestänyt maailmanperintöpedagogiikan peruskursseja kaikkien maailmanperintökuntien opettajille. Kurssilla opettajat ovat perehtyneet jääkauteen, geologiaan, kulttuurihistoriaan, luontoon ja ulkoilmapedagogiikkaan, mutta myös maailmanperinnön ankkurointiin koulun muihin oppiaineisiin. Kursseilla on käytetty maailmanperinnön opetusmateriaalia. 77 opettajaa on osallistunut kursseille.

Opettajat maailmanperintökoulutuksessa Korkealla rannikolla kesäkuu 2013.

 

 

* VIS-VAA on järjestänyt jatkokursseja opettajille, jotka ovat aiemmin käyneet VIS-kursseilla. Jatkokursseilla on keskitytty maailmanperintöajatuksen, paikallishistoria ja uuden tekniikan syventämiseen sekä mietitty maailmanperinnön käsittelyä eri koulujen ja kouluasteiden opetuksessa.

* VIS-VAA on nimennyt opetussuunnitelmaryhmän, joka pyrkii ankkuroimaan maailmanperintöä Suomen tuleviin uusiin opetussuunnitelmiin. Ryhmä on pitänyt ensimmäisen kokouksensa ja laatii syksyn aikana ehdotuksen, miten maailmanperintöä voitaisiin käsitellä alueellisessa opetussuunnitelmassa. Seuraa yhteisen maailmanperintömme tapahtumia näistä osoitteista:

http://kvarken.fi/