TOIMINTA RAJAESTEIDEN VÄHENTÄMISEKSI

Verkostot ja yhteistyö

Rajaeste määritellään Pohjoismaiden ministerineuvoston mukaan ”jokaiseksi esteeksi, joka estää, vaikeuttaa tai rajoittaa ihmisten mahdollisuuksia toimia valtiollisten rajojen yli”. Merenkurkun neuvosto työskentelee aktiivisesti rajaesteiden vähentämiseksi.

Rajaestetyö Pohjoismaissa

Rajaesteiden poistamiseen liittyvä työ Pohjoismaissa keskittyy avoimemman pohjoisen luomiseen. Haluamme, että ihmisten olisi mahdollista muuttaa, käydä töissä, opiskella ja harjoittaa yritystoimintaa valtionrajojen ylitse ilman, että riskinä on joutua harmaalle alueelle tai epäselvien lakien ja sääntöjen sitomaksi. Avoin pohjoinen hyödyttää nimittäin kaikkia osapuolia.

  • Lue Pohjoismaiden ministerineuvostosta TÄÄLTÄ.
  • Oletko muuttamassa töihin tai opiskelemaan toiseen Pohjoismaahan? Ota yhteyttä Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalveluihin Hallo Norden. Jos sinulla on kysyttävää, he auttavat sinua mielellään!

Merenkurkun neuvosto – rajakomitea

Ministerineuvoston tavoitteiden mukaan raja-alueiden tulee pyrkiä madaltamaan rajaesteitä. Merenkurkun neuvosto on yksi Pohjoismaiden ministerineuvoston virallisista raja-alueellisista yhteistyöelimistä eli rajakomitea. Rajakomiteat osallistuvat raja-alueellisen yhteistyön kehittämiseen Pohjoismaissa ja edistävät Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristön työtä raja-alueellisten haasteiden parissa.

Merenkurkun neuvosto ottaa rajaestetyön huomioon kaikessa toiminnassaan. Organisaatio tekee aktiivisesti kartoitustutkimuksia, jakaa tietoa ja harjoittaa edunvalvontaa madaltaakseen rajaesteitä ja/tai vähentääkseen niiden vaikutuksia Merenkurkun alueella. Lisäksi organisaatio osallistuu aktiivisesti Pohjoismaiden ministerineuvoston järjestämiin kokouksiin.

Rajaestetyö eurooppalaisissa verkostoissa

Merenkurkun neuvosto työskentelee aktiivisesti myös eurooppalaisissa verkostoissa edistääkseen avoimempaa Eurooppaa ja madaltaakseen rajaesteitä.

European Straits initiative ESI

Merenkurkun neuvosto on European Straits Initiative ESI:n jäsen. ESI-verkosto koostuu Euroopan salmialueista. Verkoston tarkoituksena on tuoda esiin Euroopan salmialueita ja niiden erityistarpeita sekä valvoa niiden etuja EU-tasolla. ESI-kumppanuuden tarkoituksen on lisäksi kehittää erilaisia yhteistyöhankkeita sekä toimia salmien välisen yhteistyön puolesta talouskehityksen, ympäristön suojelun, liikenteen ja logistiikan sekä kulttuuriyhteistyön ja matkailun edistämiseksi.

EGTC Platform

Euroopan alueiden komitea perusti EGTC Platform -yhteistoiminta-alustan 27. tammikuuta 2011. Merenkurkun neuvosto EAYY sisältyy perustamisestaan lähtien tähän yhteistoiminta-alustaan, mikä vahvistaa sen edunvalvontamahdollisuuksia Euroopassa. Organisaatio toimii raja-alueellisten asioiden edunvalvojana Euroopan tasolla. Samalla se muodostaa alustan kokemustenvaihtoa varten ja tukee EAYY:tä alueellisen yhtenäisyyden työvälineenä. Lisäksi organisaatio tuo EAYY-hankkeille näkyvyyttä, tukee Euroopan alueiden komiteaa ja toimii neuvoa antavana elimenä valtionrajat ylittävissä asioissa.

Scandria® Alliance 

Scandria Corridor on maantieteellinen käytävä, joka ulottuu pohjoisesta Skandinaaviasta, Oslon, Helsingin, Tukholman, Berliinin ja Wienin kautta Adrianmerelle Italiassa. 

Scandria Alliance on yhteistyöalusta esimerkiksi kaupungeille ja alueille, jotka sijaitsevat käytävän varrella. Yhteistyötä tehdään ilmastoälykkäiden multimodaalisten liikenneratkaisujen parissa kestävän aluekehityksen saavuttamiseksi. Merenkurkun neuvosto EAYY hyväksyttiin vuonna 2021 täysivaltaiseksi jäseneksi allianssiin. 

Jäsenyys Scandria Alliancessa tuo parempia mahdollisuuksia alueellisten tarpeiden ja intressien edunvalvontaan EU-tasolla ja tarjoaa myös luonnollisen yhteistyöalustan uusille hankkeille esimerkiksi CEF:n tai Itämeriohjelman puitteissa. Varapuheenjohtaja Åsa Ågren-Wikström toimii hallituksen edustajana ohjausryhmässä Scandria Alliancea varten. 

 

Lue lisää: