Form3_morkbla

TOIMINTA RAJAESTEIDEN VÄHENTÄMISEKSI

Verkostot ja yhteistyö

Rajaeste määritellään Pohjoismaiden ministerineuvoston mukaan ”jokaiseksi esteeksi, joka estää, vaikeuttaa tai rajoittaa ihmisten mahdollisuuksia toimia valtiollisten rajojen yli”. Merenkurkun neuvosto työskentelee aktiivisesti rajaesteiden vähentämiseksi.

Verkostot ja yhteistyö
Verkostot ja yhteistyö

Rajaestetyö Pohjoismaissa

Rajaesteiden poistamiseen liittyvä työ Pohjoismaissa keskittyy avoimemman pohjoisen luomiseen. Haluamme, että ihmisten olisi mahdollista muuttaa, käydä töissä, opiskella ja harjoittaa yritystoimintaa valtionrajojen ylitse ilman, että riskinä on joutua harmaalle alueelle tai epäselvien lakien ja sääntöjen sitomaksi. Avoin pohjoinen hyödyttää nimittäin kaikkia osapuolia.

Pohjoismaiden ministerineuvosto auttaa:

body-language-business-etiquette-businesspeople-1179804-2
Fotograf Søren Sigfusson norden.org

Merenkurkun neuvosto – rajakomitea

Ministerineuvoston tavoitteiden mukaan raja-alueiden tulee pyrkiä madaltamaan rajaesteitä. Merenkurkun neuvosto on yksi Pohjoismaiden ministerineuvoston virallisista raja-alueellisista yhteistyöelimistä eli rajakomitea. Rajakomiteat osallistuvat raja-alueellisen yhteistyön kehittämiseen Pohjoismaissa ja edistävät Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristön työtä raja-alueellisten haasteiden parissa.

Merenkurkun neuvosto ottaa rajaestetyön huomioon kaikessa toiminnassaan. Organisaatio tekee aktiivisesti kartoitustutkimuksia, jakaa tietoa ja harjoittaa edunvalvontaa madaltaakseen rajaesteitä ja/tai vähentääkseen niiden vaikutuksia Merenkurkun alueella. Lisäksi organisaatio osallistuu aktiivisesti Pohjoismaiden ministerineuvoston järjestämiin kokouksiin.

Rajaestetyö eurooppalaisissa verkostoissa

Merenkurkun neuvosto työskentelee aktiivisesti myös eurooppalaisissa verkostoissa edistääkseen avoimempaa Eurooppaa ja madaltaakseen rajaesteitä.

Euroopan raja-alueiden liitto (AEBR)

Merenkurkun neuvosto on saanut rajaestetyössään eurooppalaista näkökulmaa osallistumalla esim. Euroopan raja-alueiden etujärjestön (AEBR) työhön. Etujärjestö on eurooppalaisten raja-alueiden edunvalvontaorganisaatio, joka harjoittaa muun muassa edunvalvontaa, kokemustenvaihtoa ja tiedotusta. Merenkurkun neuvosto jakaa AEBR-jäsenyyden MidtSkandian kanssa.

European Straits initiative ESI

Merenkurkun neuvosto on European Straits Initiative ESI:n jäsen. ESI-verkosto koostuu Euroopan salmialueista. Verkoston tarkoituksena on tuoda esiin Euroopan salmialueita ja niiden erityistarpeita sekä valvoa niiden etuja EU-tasolla. ESI-kumppanuuden tarkoituksen on lisäksi kehittää erilaisia yhteistyöhankkeita sekä toimia salmien välisen yhteistyön puolesta talouskehityksen, ympäristön suojelun, liikenteen ja logistiikan sekä kulttuuriyhteistyön ja matkailun edistämiseksi.

EGTC Platform

Euroopan alueiden komitea perusti EGTC Platform -yhteistoiminta-alustan 27. tammikuuta 2011. Merenkurkun neuvosto EAYY sisältyy perustamisestaan lähtien tähän yhteistoiminta-alustaan, mikä vahvistaa sen edunvalvontamahdollisuuksia Euroopassa. Organisaatio toimii raja-alueellisten asioiden edunvalvojana Euroopan tasolla. Samalla se muodostaa alustan kokemustenvaihtoa varten ja tukee EAYY:tä alueellisen yhtenäisyyden työvälineenä. Lisäksi organisaatio tuo EAYY-hankkeille näkyvyyttä, tukee Euroopan alueiden komiteaa ja toimii neuvoa antavana elimenä valtionrajat ylittävissä asioissa.

 

Lue lisää: 

kendrew-schexnider-m5HKU-TbGaA-unsplash