30 / 11 / 2016

Vilkasta keskustelua E12-väylän tavoitteista ja visiosta

E12 Atlantica Transport -hankekumppanit kokoontuivat marraskuussa Lyckseleen toiseen kaikkiaan kolmesta työkokouksesta. Päivän teemana olivat E12-väylän kuljetusjärjestelmän yhteiset tavoitteet ja osatavoitteet. Lisäksi keskustelua käytiin esimerkiksi yhteisestä visiosta, maantieteeseen liittyvistä tärkeistä tavoitekohdista ja infrastruktuurin laatutavoitteista.

E12 Atlantica Transport -hankekumppanit kokoontuivat marraskuussa Lyckseleen toiseen kaikkiaan kolmesta työkokouksesta. Päivän teemana olivat E12-väylän kuljetusjärjestelmän yhteiset tavoitteet ja osatavoitteet. Lisäksi keskustelua käytiin esimerkiksi yhteisestä visiosta, maantieteeseen liittyvistä tärkeistä tavoitekohdista ja infrastruktuurin laatutavoitteista. Visio perustuu alueellisiin ja kansallisiin visioihin ja tavoitteisiin.

– Osallistuimme vilkkaaseen keskusteluun, erityisesti ryhmätyöosuuksissa. Ryhmien laatimat esittelyt olivat innostavia ja vievät työtä eteenpäin oikeaan suuntaan. Työ on nyt edennyt suunnilleen puoliväliin, ja kumppanit kokoontuvat vielä yhden kerran helmikuussa. Tavoitteet asetetaan silloin tärkeysjärjestykseen, ja niille asetetaan indikaattorit, joiden avulla niitä voidaan mitata, kertoo Rambollin edustaja, tehtäväjohtaja Lars Brümmer.

Rambollin edustajat tehtäväjohtaja Lars Brümmer ja prosessijohtaja Helena Kyster-Hansen olivat tyytyväisiä Lyckselessä järjestettyyn toiseen työkokoukseen. Kuvasta puuttuu Marko Mäenpää, joka oli kokouksessa Rambollin kolmas edustaja ja vastaa Suomeen keskittyvästä analyysista.

– Olemme hyvin tyytyväisiä, että tälläkin kertaa liki 35 osallistujaa ja kaikkien kumppaneiden edustajat kokoontuivat yhteen. Koin itse päivän erittäin onnistuneeksi, etenkin tavoitekeskustelut, sanoo Jeanette Kjellberg, joka toimii Uumajan yliopiston Aluemaantieteen keskuksen (Cerum) projektinjohtajana ja E12 Atlantica Transportin työpaketti I:n johtajana. – Pystyimme ryhmässäni aika helposti löytämään palapelin palaset yhteiseen visioon, keskustelimme siellä muun muassa tasosta, johon koko E12-väylän tulisi pyrkiä, esim. 100 km/h rajoitustasosta ja siitä, miten se käytännössä toteutettaisiin kaikissa kolmessa maassa. On mielenkiintoista kuulla Rambollin yhteenveto seuraavalla tapaamiskerralla.

E12-väylän rajatylittävän järjestelmäanalyysin toinenkin työkokous sisälsi useita ryhmäkeskusteluja. Jeanette Kjellberg kuvassa kauimpana vasemmalla.

Kolmas työkokous pidetään Norjan Mo i Ranassa 8.–9. helmikuuta. Kokouksen aluksi käydään läpi tulokset, joihin kahden ensimmäisen työkokouksen keskustelut ovat johtaneet. Päivän pääteemana ovat ”indikaattorit”, joilla mitataan kehitystä ja kuljetusjärjestelmän parannusten hyötyä.

Järjestelmäanalyysin arvioidaan valmistuvan 1. maaliskuuta 2017, ja sen jälkeen sitä voidaan käyttää poliittisten päätösten pohjana.

E12 Atlantica Transport -hanke toteuttaa Rambollin avulla E12-väylästä rajatylittävän järjestelmäanalyysin. Järjestelmäanalyysi sisältyy hankkeen 1. työpakettiin, jossa pyritään tunnistamaan, mitä mahdollisuuksia Suomesta Ruotsin kautta Norjaan ja Atlantin rannikolle kulkevan E12-väylän kuljetusratkaisujen optimointiin ja kehittämiseen olisi edelleen löydettävissä. Järjestelmäanalyysi palvelee alueiden infrastruktuurisuunnittelun tietopohjana.

Järjestelmäanalyysi lähtee nykytilanteen analyysista, jossa selvitetään esimerkiksi tavaravirrat, työsukkulointi, laitureilla käsitellyt rahtimäärät, rautateiden nopeusrajoitukset jne. Analyysit ovat useimmiten alueellisia, mutta E12 Atlantica Transport -hankkeessa toteutetaan koko E12-väylän mittainen valtiorajat ylittävä järjestelmäanalyysi. Järjestelmäanalyysi toteutetaan kaikkien kumppaneiden aktiivisella osallistumisella työpajoihin, joihin kumppanit voivat tuoda käsittelyyn tärkeitä lähtökohtia ja kysymyksiä. Järjestelmäanalyysin nykytilanteen analyysi on tärkeä koko E12 Atlantica Transport -hankkeen jatkotyön kannalta.

Lue lisää hankkeen järjestelmäanalyysityöstä ensimmäisestä työkokouksesta kertovasta artikkelista TÄSTÄ

Finansiär Interreg Botnia-Atlanticas logoyp

E12 Atlantica Transport – Ett samarbete mellan partners i Finland, Sverige och Norge längs E12-korridoren, som fokuserar på en funktionell transportrutt för gods och passagerare, gemensamma infrastrukturstrategier för gränsöverskridande planering och framtida samarbetsformer.

E12 Atlantica Transport partner
Kvarkenrådet (Lead Part, FI), MidtSkandia (NO), Blå Vägen (SE) Region Västerbotten (SE), Österbottens förbund (FI), Nordland fylkeskommune (NO), Vasaregionens Utveckling AB VASEK (FI), Umeå kommun (SE), Vännäs kommun (SE), Vindelns kommun (SE), Lycksele kommun (SE), Storumans kommun (SE), Infrastruktur i Umeå AB INAB (SE), Rana Utviklingsselskap AS (NO), Rana kommun (NO), Polarcirkeln lyfthavnsutvikling (NO), Mo i Rana Havn (NO), Mo Industripark AS (NO), Alastahaug havnevesen KF (NO), Helgeland Havn IKS (NO)