28 / 03 / 2018

Yhteinen tahto ja strategia vievät meidät eteenpäin

E12 Atlantica Transport -hankkeen loppukonferenssi Vaasassa päätettiin paneelikeskusteluun. Kuinka tulemme käyttämään hankkeen tuloksia ja mitä haasteita meillä on nyt edessämme? Mikä on seuraava askel ja – kaikkein tärkeimpänä – kuka tekee mitä?

E12 Atlantica Transport -hankkeen loppukonferenssi Vaasassa päätettiin paneelikeskusteluun. Kuinka tulemme käyttämään hankkeen tuloksia ja mitä haasteita meillä on nyt edessämme? Mikä on seuraava askel ja – kaikkein tärkeimpänä – kuka tekee mitä?

Paneelikeskusteluun osallistuivat muun muassa Merenkurkun neuvoston johtaja Mathias Lindström, Vaasan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kim Berg, MidtSkandian hallituksen jäsen ja Ranan kunnan kunnanhallituksen puheenjohtaja Geir Waage sekä Blå Vägenin puheenjohtaja ja Lyckselen kunnanhallituksen jäsen Lilly Bäcklund.

– Yhteinen tahto ja yhteiset tavoitteet ovat aivan ratkaisevia. Meidän täytyy saada päätöksentekijät kaikilta tasoilta näkemään se, kuinka tärkeää tämä on, Kim Berg toteaa ja saa tukea muilta.

Geir Waagen mukaan se, että poliittiset visiot ulottuvat pitkälle, on myös tärkeä näkökulma.
– Kehittyneempi infrastruktuuri seudulla tekee siitä houkuttelevamman, mikä puolestaan luo suurempia virtoja sekä ihmisisten että tavaroiden osalta. Meidän täytyy luoda mahdollisuuksia niille, jotka valitsevat seudulla asumisen, hän lisää.
– Mutta on suuri haaste saada kaikki kolme maata ajattelemaan samoin kuin me, Lilly Bäcklund toteaa.

Siitä kuinka nyt edetään, oltiin yksimielisiä: eurooppalaisen alueellisen yhteistyön yhtymä eli EAYY on seuraava askel. EAYY:n (englanniksi EGTC eli European Grouping of Territorial Cooperation) tavoite on vahvistaa yhteistyötä muodollistamisen kautta. Muodollistaminen tapahtuu sopimalla siitä miltä yhteistyö tulee näyttämään ja kuinka se tullaan rahoittamaan. Tämä helpottaisi alueella yhteistyötä yli maiden rajojen.
– Rajat ylittävän EAYY:n kautta voisimme seisoa yhdessä vahvempana kohti valtioita. Projektin hallinnoijien pitäisi nyt löytää yhteisymmärrys yhteisestä strategiasta millä tämä saavutetaan ja sitten lähteä kohti pääkaupunkeja tämän asian kanssa, Waage näkee.
Mathias Lindström voi kertoa, että tämä työ on jo aloitettu.
– Työ on käynnissä. Merenkurkun neuvoston hallituksessa olemme yksimielisiä asiasta, ja uusi strategiamme on osa tätä työtä. EAYY:llä olisi valtavan suuri symboliarvo, olisimme edelläkävijöitä Pohjoismaissa.
– Jotta onnistuisimme tämän kanssa, tarvitaan konkreettinen tehtävä muotoilla yhteinen strategia EAYY:n muodostamiseksi. Lisäksi tarvitaan aikataulu, Bäcklund sanoo ja jatkaa:
– Se saisi suurta kansainvälistä huomiota ja olisi aivan ainutlaatuista. Ainoastaan jos meillä on vahva tuki alusta saakka, voimme onnistua ja irrottautua vanhoista rakenteista.

Mitkä ovat edellytykset sille, että onnistumme tässä? Onko meillä EAYY viiden vuoden päästä?
– Kyllä, se on pakko, paneelikeskustelun kaikki osallistujat totesivat.
– Muussa tapauksessa E12-prosessi ja moni muu työ olisi ollut aivan turhaa, Lindström lisää.
Konferenssin jälkeen ei ole epäilystäkään siitä, etteikö olisi yhteistä, alueellista tahtoa, ja myös maakuntien liittojen edustajat – fylkesråd Svein Eggesvik, Nordlannin maakuntahallituksesta sekä Pohjanmaan liiton maakuntajohtaja Kaj Suomela – iloitsivat E12-hankkeen kautta saavutetuista tuloksista.
– Projekti on tärkeä, mutta työ ei ole läheskään vielä valmis. On mahdollisuus saavuttaa vielä enemmän, Eggesvik toteaa.
Suomela jatkaa:
– Alueemme on vahvassa kasvussa, ja rajat ylittävä yhteistyö on itsestäänselvyys. Se antaa meille mahdollisuuden rakentaa edelleen toistemme vahvuuksien pohjalle ja oppia eroavaisuuksista.


Lilly Bäcklund edusti paneelikeskustelussa Region Västerbottenia.

Teksti: Anna Sand
Kuvat: Häggman/Merenkurkun neuvosto
Suomennos: VASEK

 

E12 Atlantica Transport – E12-liikennekäytävän varrella vaikuttavien suomalaisten, ruotsalaisten ja norjalaisten kumppaneiden yhteistyöhanke, joka keskittyy toimivaan rahdin ja matkustajien kuljetusväylään, yhteisiin valtionrajat ylittävien strategioiden suunnittelun sekä tulevaisuuden yhteistyömuotoihin.

Hankkeen E12 Atlantica Transport kumppanit
Merenkurkun neuvosto (Lead Part, FI), MidtSkandia (NO), Blå Vägen (SE) Region Västerbotten (SE), Pohjanmaan liitt (FI), Nordland fylkeskommune (NO), Vaasanseudun Kehitys OY VASEK (FI), Uumajan kunta (SE), Vännäsin kunta (SE), Vindelnin kunta (SE), Lyckselen kunta (SE), Storumanin kunta (SE), Infrastruktur i Umeå AB INAB (SE), Rana Utviklingsselskap AS (NO), Ranan kunta (NO), Polarcirkeln lyfthavnsutvikling (NO), Mo i Rana Havn (NO), Mo Industripark AS (NO), Alstahaug havnevesen KF (NO), Helgeland Havn IKS (NO)