16 / 12 / 2019

Yhteistyöllä paremmat edellytykset Merenkurkun matkailuelinkeinolle

Destination Kvarken hanke, joka Merenkurkun alueella tuo yhteen nelisenkymmentä vientikypsää matkailuyritystä ja seitsemän matkailuorganisaatiota, on jo johtanut konkreettisiin tuloksiin.

Destination Kvarken hanke, joka Merenkurkun alueella tuo yhteen nelisenkymmentä vientikypsää matkailuyritystä ja seitsemän matkailuorganisaatiota, on jo johtanut konkreettisiin tuloksiin.

– Lähestymme pääasiassa saksankielisten markkinoiden matkanjärjestäjiä ja matkailualan viestimiä. Autamme tällä tavoin matkailuelinkeinon pk-yrityksiä saavuttamaan uusia vientimarkkinoita, ja tarkoituksenamme on pitkällä aikavälillä lisätä Merenkurkun alueen matkailijamääriä kohdemarkkinoilta, kertoo Merenkurkun neuvoston hankejohtaja Marianne Sjöström.

Hankkeessa on luotu matkanjärjestäjille suunnattu verkkosivusto, joille lisätään seuraavaksi nk. sisältöpankki (content bank), jossa on mainonnallisia kuvia, videoita ja lyhyitä artikkeleita. Ammattimaista ja markkinoiden mallin mukaista tuotemanuaalia laaditaan parhaillaan yhteistyössä saksalaisagentin kanssa. Sivustolla ja manuaalissa esitellään hankkeeseen osallistuvien yritysten tuotteita, aluetta ja matkakohteita.
– Tuotemanuaali ja nettisivut toimivat ensisijaisesti matkanjärjestäjien työkaluina, ja niitä hyödynnetään myös matkanjärjestäjille kohdistetussa tehostetussa myyntityössä talven ja kevään aikana, Sjöström jatkaa.

Matkanjärjestäjien kanssa on jo pidetty myyntitapaamisia. Visit Umeån Erja Back ja Vaasanseudun Kehitys Oy VASEKin Peter Källbergtoteavat, että kysyntä on lisääntynyt huomattavasti.
– Matkanjärjestäjät arvostavat kaiken tiedon kokoamista yhteen manuaaliin, sillä se helpottaa kokonaisuuden hahmottamista ja heidän myyntityötään.
– Useat matkanjärjestäjät ovat lisänneet alueen tarjontaansa, lähinnä saksankielisissä maissa, kertoo Andreas Olsson, Höga Kusten Destinationsutvecklingistä. Esimerkkinä voidaan mainita Norway ProTravel, Wikinger Reisen ja Nordic Holidays Saksasta sekä Sveitsiläinen Glur Reisen.
– Uusimpana Italiassa Pohjoismaiden markkinoiden johtava matkanjärjestäjä Giver Viaggi sisällytti alueemme kesän 2020 tuotetarjontaansa. On erittäin myönteistä, että alueemme on herättänyt huomiota myös italialaismarkkinoilla ja että työmme on kantanut hedelmää näin nopeasti, Sjöström sanoo.

Hankkeeseen osallistuvat yritykset ovat kuluneen puolen vuoden aikana voineet tutustua toisiinsa ja osallistua osaamista kerryttäviin seminaareihin, joissa on käsitelty esimerkiksi tuotteiden mukauttamista kohderyhmää varten. Myös Vaasan Hanken Svenska handelshögskolan edistää hanketta tutkimus- ja kehittämistyöllään, joka painottuu yritysten osaamisen lisäämiseen ja kehitysmahdollisuuksiin analysoimalla mm. liiketoiminnan ja matkakohteiden kehitystrendejä ja big dataa. Lisäksi yritysten digitaalisesta kypsyydestä on tehty kartoitus digitalisaation vahvistamiseksi.

Hanke jatkuu kesään 2021 saakka ja sen yhteistyön perustan muodostaa kahden valtion alue, jota yhdistää lyhyt laivayhteys. Esimerkiksi alueella sijaitseva Unescon maailmanperintöalue Korkea Rannikko/Merenkurkun saaristo on yksi hankkeen merkittäviä myyntivaltteja. Hankkeen päärahoittajana on Interreg Botnia-Atlantica ja markkinointinimenä käytetään Kvarken Destinations.

Yhdessä kohti uusia ja suurempia markkinoita
Destination Kvarken (markkinointinimeltään Kvarken Destinations) auttaa matkailuelinkeinon parissa toimivia vientikelpoisia pk-yrityksiä saavuttamaan uusia, yrityksen kasvuun johtavia ja sen kilpailukykyä parantavia markkinoita. Tavoitteena on lisätä kävijämääriä seuraavien matkailuorganisaatioiden toimialueilla: Visit Vaasa, Visit Umeå, Höga Kusten, Visit Seinäjoen seutu, Visit Kokkola, Visit Pietarsaaren seutu sekä Visit Kristiinankaupunki.
Tavoitteena on lisätä kohteemme ohjelmatarjontaansa sisällyttävien matkanjärjestäjien määrää. Haluamme myös herättää median kiinnostus matkakohdetta kohtaan näkyvyyden lisäämiseksi. Hankkeessa painotetaan lisäksi voimakkaasti alueen matkailualan digitalisaatiota, tutkimusta ja kehittämistä.
Lue lisää ja tutustu materiaaleihin, joita on tähän mennessä tuotettu kvarken.org ja tutustu matkanjärjestäjille ja medialle suunnattuun verkkosivuun kvarkendestinations.com

Hankekumppanit:
Merenkurkun neuvosto (Lead Part) | Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK | Hanken Svenska handelshögskolan | Uumajan kunta | Visit Umeå AB | Höga Kusten Destinationsutveckling AB
Päärahoittaja: Interreg Botnia-Atlantica
Vastinrahoittajat:
Merenkurkun neuvosto (FI) | Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK (FI) | Hanken Svenska handelshögskolan (FI) | Uumajan kunta (SE) | Höga Kusten Destinationsutveckling AB (SE) | Pohjanmaan liitto (FI) | Region Västerbotten (SE) | Region Västernorrland (SE) | Västernorrlandin lääninhallitus (SE) | Vaasan kaupunki/Visit Vaasa (FI) | Etelä-Pohjanmaan Matkailu (FI) | Kokkolan Matkailu Oy (FI) | Oy Pietarsaaren seudun Kehittämisyhtiö Concordia (FI) | Kristiinankaupungin Elinkeinokeskus (FI) | NLC Ferry (FI)