JÄSENYYDESTÄ ETUJA

Yhteistyömahdollisuudet

Merenkurkun neuvosto yhdistää monet eri toimijat ja tukee näin valtionrajat ylittävää yhteistyötä. Luomme ainutlaatuisia mahdollisuuksia Merenkurkun alueella – Tervetuloa mukaan raja-alueelliseen yhteistyöhön!

EAYY luo uusia yhteistyömahdollisuuksia

Merenkurkun neuvosto on edistänyt raja-alueellista yhteistyötä jäsentensä keskuudessa perustamisvuodestaan 1972 lähtien. Vuosina 2008–2020 toiminnasta vastasi Suomeen rekisteröity aatteellinen yhdistys, jolla oli toimintaa molemmin puolin Merenkurkkua. Vuodesta 2021 lähtien Merenkurkun neuvoston toimintaa hallinnoi uusi eurooppalainen alueellisen yhteistyön yhtymä (EAYY), joka voidaan kiteyttää valtionrajat ylittäväksi juridiseksi yhteistyövälineeksi. EAYY-toimintamalli tuo jäsenillemme monia etuja. Merenkurkun neuvostolle tämä hallinnollinen muutos antaa huomattavasti paremmat mahdollisuudet tukea uusien raja-alueellisten hankkeiden käynnistysvaihetta tiedon, osaamisen, käytännön avun ja rahoituksen muodossa.

Kuva: Merenkurkun alue vaihtelevalla rannikolla
Kuva: Kvarkkialueen väestö

Kasvavaa mielenkiintoa valtionrajat ylittävää yhteistyötä kohtaan

Merenkurkun alueen vahva kehitys on lisännyt mielenkiintoa valtionrajat ylittävää yhteistyötä kohtaan ja sen mukanaan tuomiin mahdollisuuksiin. Merenkurkun alue nousee Pohjoismaissa ja Euroopassa erityisasemaan Suomen ja Ruotsin perustaessa alueelle ensimmäisen täysin pohjoismaisen EAYY:n. On selvää, että muutoksen myötä kiinnostus Merenkurkun alueen toimijoihin ja pohjoismaiseen yhteistyöhön tulee kasvamaan huomattavasti. Aktiiviset jäsenet saavat myös synergiahyötyjä.

 

 

Esimerkkejä Merenkurkun neuvoston yhteistyökumppanuuden vaikutuksista:

 • Merenkurkun neuvosto on vuodesta 2011 lähtien auttanut toiminnallaan aluetta saamaan EU-tukea eri rahoitusohjelmien kautta yhteensä noin 13 000 000 euroa.
 • Merenkurkun neuvosto on myös toiminut johtavassa roolissa hankkeissa, jotka ovat olleet perustana erityisesti alueelle suunnitellun ympäristöystävällisen laivan hankinnassa. Hankinnan tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää raja-alueellista yhteistyötä. Lue lisää Aurora Botnia -laivasta Aurora Botnia.

Mitä etuja jäsenyydestä on?

Merenkurkun neuvosto tuo yhteen sitoutuneen jäsenistön ja alueen yhteisöllisen verkoston – toteutamme yhdessä ainutlaatuisia hankkeita, joilla on merkitystä! Saatte jäsenyyden avulla osanne laajasta yhteistyöstä ja pääsette samalla nauttimaan monenlaisista eduista, kuten:

 

 • Laaja osaaminen ja verkosto
  Merenkurkun neuvosto auttaa monivuotisen kokemuksensa ja laajan verkostonsa ansiosta jäseniään käynnistämään, valmistelemaan ja johtamaan valtionrajat ylittäviä yhteistyöhankkeita sekä etsimään näille hankkeille yhteistyökumppaneita. Jäsenet pääsevät osaksi organisaation laaja-alaista osaamista ja verkostoja.
 • Tuki hankehakemuksia varten
  Merenkurkun neuvosto tukee jäseniään hankehakemusten laatimisessa erilaisia rahoitusohjelmia varten.
 • Hankkeiden vastinrahoitus
  Merenkurkun neuvosto voi hakemuksen perusteella myöntää pohjoismaista vastinrahoitusta toiminta-alueen erilaisille hankkeille ja toimijoille, joiden priorisoinnista hallitus on yhdessä päättänyt.
 • EU-rahoitus
  Merenkurkun neuvoston tavoitteena on, että alueen tärkeimmät valtionrajat ylittävät hankkeet saavat alueellisen, kunnallisen ja pohjoismaisen vastinrahoituksen lisäksi myös EU-rahoitusta Merenkurkun neuvoston toiminta-alueella.
 • Suppeampi hallinto
  Merenkurkun neuvoston jäsenet hyötyvät siitä, että neuvosto voi toimia ainoana tuensaajana, ”single beneficiary”. Voimme siten vähentää hallintoa niiltä jäseniltä, jotka haluavat toteuttaa EU-hankkeita. Tämä on merkittävä etu, joka niin ikään pienentää EU-hankkeeseen osallistumiseen liittyviä kuluja.
 • Taloudelliset hyödyt
  Esimerkiksi kunnalle jäsenmaksu Merenkurkun neuvostossa on vuositasolla pieni investointi verrattuna ulkopuolisen konsultin palkkaamiseen vaikka hankehakemusten laatimisessa avustamiseen.
Kvarkkialueen historiallinen kartta

Hae jäsenyyttä

Tervetuloa mukaan raja-alueelliseen yhteistyöhön. Jos haluat kysyä lisää jäsenyydestä, ota meihin yhteyttä! Lue lisää jäseneksi liittymisestä:

Yhteyshenkilöt