31 / 08 / 2023

Finland och Sverige behöver mer långsiktigt tänkande

Niklas Eklund, huvudtalare på Kvarkenrådets event på torsdag under Wasa Future Festival, kritiserade de nordiska länderna för att de inte vet vad Ryssland gör i Arktis.

Niklas Eklund, professor vid statsvetenskapliga institutionen på Umeå universitet påpekade att geopolitiken har mycket att säga om vår situation. Det första som avgör vår situation långsiktigt är att Finland och Sverige ligger strax norr om den europeiska slätten, vilket är det gamla sättet att ta sig till Ryssland från väst.

Det andra relevanta geopolitiska sammanhanget är Arktis. Eklund argumenterade att det är väldigt problematiskt att vi inte har en aning om vad Ryssland gör i Arktis. Ryssland har tagits ur allt diplomatiskt samarbete i Arktis, och Amerika är inte intresserad av den delen av världen. Finland och Sverige tänker mer på Arktis i fråga om miljön och klimatförändringen.

– Vi vet att Ryssland militariserar det arktiska området mycket kraftigt. Funderar de, som den enorma makt de fortfarande är, oavsett vad som händer på marken i Ukraina, på vad de ska göra härnäst i Arktis? Vi kan inte längre ta för givet att området är stabilt och under kontroll.

Eklund kritiserade Finland och Sverige för att tänka på framtiden endast en riksdagsvalsperiod åt gången.

– Vad Finland och Sverige måste göra när det gäller säkerheten nu och i framtiden, är att vi måste göra lite mer av det som ryssarna gör just nu; de tänker mer långsiktigt än vi gör.

Eklund sa att om vi vill försäkra oss om att vi kan försvara Finland och andra halvöar måste vi bygga något som tar hänsyn till det arktiska områdets enorma komplexitet.

– Jag tror att det är en bra idé att göra vad kineserna gör för närvarande – låt oss göra något infrastrukturellt som för hit mer människor, ökar befolkningen och gör infrastrukturen stadig i fredstid. Varför inte bygga en bro?

Kolla streamingen HÄR
Läs de andra texterna om Wasa Future Festival HÄR, HÄR och HÄR