26 / 11 / 2020

Finlands och Sveriges regeringar har godkänt inrättandet av Kvarkenrådet EGTS

Finland och Sverige har formellt godkänt inrättandet av Kvarkenrådet EGTS, Europeisk gruppering för territoriellt samarbete. Syftet med rådet är att utveckla gränsöverskridande samarbete i Kvarkenregionen, dvs. norra delen av Östersjön, och att främja regionens konkurrenskraft.

Finland och Sverige har formellt godkänt inrättandet av Kvarkenrådet EGTS, Europeisk gruppering för territoriellt samarbete. Syftet med rådet är att utveckla gränsöverskridande samarbete i Kvarkenregionen, dvs. norra delen av Östersjön, och att främja regionens konkurrenskraft.

Näringsminister Mika Lintilä godkände de finländska medlemmarnas anslutning till gruppen den 26 november 2020 och den svenska regeringen de svenska medlemmarnas anslutning den 26 november 2020. På svensk sida kommer avtalet att undertecknas av landsbygdsminister Jennie Nilsson.

– Jag är mycket stolt över att vi i de österbottniska landskapen tillsammans med våra vänner på svenska sidan i Västerbotten och Örnsköldsvik bildat det första helnordiska EGTS-området. Detta stärker Kvarkenregionen såväl i huvudstäderna som inom EU, gläder sig Joakim Strand, riksdagsman och ordförande för Vasa stadsfullmäktige och Kvarkenrådet.

– En lång process är nu i mål och denna nya juridiska verksamhetsform ger oss ännu bättre möjligheter att driva regionens intressen på nordisk och europeisk nivå, säger Mathias Lindström, direktör för Kvarkenrådet.

Kvarkenrådet EGTS grundande medlemmar:

I Finland:
Österbottens förbund – Pohjanmaan liitto
Vaasan kaupunki – Vasa stad
Staden Jakobstad – Pietarsaaren kaupunki
Etelä-Pohjanmaan liitto
Seinäjoen kaupunki
Keski-Pohjanmaan liitto – Mellersta Österbottens förbund
Kokkolan kaupunki – Karleby stad

I Sverige:
Region Västerbotten
Umeå kommun
Örnsköldsviks kommun

Tilläggsinformation ges av:
Joakim Strand Riskdagman, Ordförande för Vasa stadsfullmäktige och Kvarkenrådet +358 50 310 0076

Arbets- och näringsministeriets pressmeddelande om ärendet

Kvarkenrådet – Samarbete över gränserna
Kvarkenrådets verksamhetsområde kallas Kvarkenregionen och bildas av landskapen Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten i Finland samt Västerbottens län och Örnsköldsviks kommun i Sverige.
Kvarkenrådet utvecklar regionen genom att främja samverkan inom Kvarkenregionen mellan olika aktörer, minska och eliminera gränshinder, öka regionens synlighet på nationell och europeisk nivå, aktivt arbeta i flertalet europeiska nätverk och tillvarata regionens styrkor och främja regionens utveckling.
Kvarkenrådet har medverkat i över hundra gränsöverskridande projekt under snart femtio år,
inom t.ex. näringsliv, utbildning, turism, forskning och utveckling, hälsovård, kultur, miljöfrågor, idrott, barn och unga samt kommunikationer och transportinfrastruktur. Regionens gemensamma infrastrukturprojekt Midway Alignment är ett av dessa projekt.

Tilläggsinformation om Europeiska grupperingar för territoriellt samarbete (EGTS) på Europaparlamentets sida