16 / 02 / 2016

Flaggan i topp för gränsöverskridande samarbete

Kvarkenrådet hissade med stolthet både finska och svenska flaggan utanför Kvarkenrådets kontor i Bockska hörnet i Vasa idag. Kvarkenprojektet Midway Alignment nådde en viktig milstolpe iom att finska regeringens finanspolitiska ministerutskott i sista stund beslöt att skicka projektansökan vidare till behandling till EU.

Pressmeddelande 16.2.2016 kl. 17.30

Kvarkenrådet hissade med stolthet både finska och svenska flaggan utanför Kvarkenrådets kontor i Bockska hörnet i Vasa idag. Kvarkenprojektet Midway Alignment nådde en viktig milstolpe iom att finska regeringens finanspolitiska ministerutskott i sista stund beslöt att skicka projektansökan vidare till behandling till EU.

– Detta projekt som nu fått statens finansiering är en indikator på regeringens vilja att se hela Finland som en helhet. Länken Vasa-Umeå utgör en naturlig del av det tillväxtkorridortänk som tätare förenar Finland till det Europeiska trafiknätverket. Projektet stöder inte bara Österbotten men även hela Finlands ekonomi. Det stöder även Vasa områdets internationellt starka energikluster. Projektet ger även den finländska mycket kompetenta varvsindustrin en möjlighet att visa upp sitt kunnande och sin konkurrenskraft, motiverar Olli Rehn, näringsminister.

– Vi är enormt stolta över detta gränsöverskridande arbete och att vi tillsammans uppnått denna milstolpe. Vi har lyckats sy ihop en finansieringslösning som Kvarkenregionen klarar av och som både finska och svenska staten kunde godkänna. Jag är extra glad över det långsiktiga lagarbete mellan tjänstemän, näringslivet och politiker över land- och partigränserna som ligger bakom, säger Joakim Strand fullmäktigeordförande för Vasa stad, riksdagsledamot och styrelseordförande för såväl Kvarkenrådet som Österbottens förbund.

Då det intensiva arbete de senaste månaderna på den finska sidan inte räckte till fick politikerna i regionen öka takten ytterligare, speciellt de senaste veckorna och timmarna var mycket intensiva.

– Vi kunde övertyga politikerna om att alla har att vinna på detta både på kort och lång sikt och att projektet har en enorm betydelse för hela norra Europa. Flera regionala aktörer på båda sidorna har tagit en stor roll i projektet och tillsammans skapar vi verksamhetsförutsättningar för näringslivet och för folklig samverkan t.ex. genom universitetssamarbeten, berättar Olav Jern Landskapsdirektör, Österbottens förbund och styrelsemedlem i Kvarkenrådet.

– Javisst, det är en enorm lättnad att projektet skickats vidare. Vi njuter av denna stund och hissar flaggorna för att visa att vi uppskattar det arbete som hittills gjorts i och för hela Kvarkenregionen. Ansökan har skickats vidare och arbetet för att få politisk uppbackning i Bryssel kan nu intensifieras, sammanfattar Mathias Lindstöm, projektledare för Midway Alignment och Kvarkenrådets direktör.

Projektet har genom åren fått mycket positiv respons runtom i Europa och nu gäller det att ytterligare intensifiera arbetet med förankringen av projektet i Bryssel. Svar från Bryssel väntas i under hösten 2016.

Målet med projektet Midway Alignment of the Bothnian Corridor är att förbättra transportsystemetet i öst-västlig riktning genom norra Europa och samtidigt knyta an och stärka det av EU beslutade transport- och kommunikationsnätet för unionens inre marknad, Trans European Network (TEN-T). Den förbättrade transportsträckan i öst-västlig riktning gör det lättare för frakt och människor att nå till exempel huvudstadsregionerna, Norges isfria hamnar och övriga världen. Dessutom blir Kvarkenregionen mer tillgänglig. Projektet är i allra högsta grad gränsöverskridande, multimodalt och det inkluderar järnväg, väg och sjöfart.

För mer information:

www.midwayalignment.eu

Mathias Lindström, tfn +358 50 918 6462

Joakim Strand tfn +358 50 310 0076

Olav Jern tfn +358 44 320 6567