03 / 11 / 2017

Forskare följer utveckling av trafikstrategin

Edith Andresen, universitetslektor i företagsekonomi vid Mittuniversitetet i Sundsvall samt egen företagare, fungerar som följeforskare i E12 Atlantica Transport- projektets andra arbetspaket, där syftet är att utveckla en gränsöverskridande trafikstrategi över tre länder.

Projektet E12 Atlantica Transport syftar till att utveckla samarbetet bland aktörer längs E12-korridoren från Finland genom Sverige och vidare till den norska Atlantkusten. Just nu utarbetas en gränsöverskridande trafikstrategi. För att dokumentera processen har Edith Andresen, forskare och doktor i företagsekonomi, fått uppdraget att fungera som följeforskare.

E12 Atlantica Transport, ett Interregprojekt som finansieras via Botnia Atlantica-programmet och pågår fram till maj 2018, har tre delfokus: Att skapa en förståelse för transportbehoven för att kunna forma en funktionell transportrutt längs E12 i öst-västlig riktning, att utarbeta strategier för gränsöverskridande transportplanering samt att presentera förslag till framtida samarbetsstruktur för vidareutvecklat samarbete i regionen och angränsande transportkorridorer.

Just nu pågår arbetet med arbetspaket två; Gränsöverskridande strategier. Utvecklingen av en gränsöverskridande trafikstrategi över tre länder är nyskapande och har alla möjligheter att fungera som ett så kallat ”best practice” på europeisk nivå.
– Jag är primärt inkopplad för att följa processen och löpande återkoppla min analys till projekt och processledare. I nästa steg handlar det om att skapa möjligheter för andra gränsregioner i Europa att dra nytta av de erfarenheter som nås genom projektet, förklarar Edith.

Edith fungerar som universitetslektor samt forskare i företagsekonomi och marknadsföring på Mittuniversitetet i Sundsvall. Hon driver dessutom det egna företaget Processeriet Ab, som jobbar med affärsutveckling och processledning.
– Jag har varit följeforskare i fler än elva regionala strategiska nätverk och kluster sedan 2003 samt följt upp prioriterade sådana i Västernorrlands län flertalet gånger. Jag har även drivit fem ettåriga processledareprogram, berättar Edith vidare. Hon är född och uppvuxen i Trondheim, Norge, så kopplingen mellan Sverige och Norge är naturlig för hennes del.
– Finland är jag ännu inte så bekant med, tillägger hon.

Hennes uppgift som följeforskare består i att delta vid möten och andra aktiviteter inom projektet, att dokumentera och analysera samt redovisa detta till projektledningen, att samverka med den samt att självständigt återkoppla till erfarenheterna från projektet i andra offentliga sammanhang.
– Slutligen kommer jag att redovisa resultatet från följeforskningen vid projektets slutkonferens, tillägger Edith.

Under hösten har konferenser hållits i Sandnessjöen och i Umeå. Under november träffas arbetsgruppen i Vasa. Däremellan sker arbetet via webbaserade konferenser och telefonmöten.

– Det känns som en bra process med engagerade och kunniga personer. Det går framåt och målet är ett hållbart resultat och en samverkansmodell som fungerar, avslutar Edith.

Text: Anna Sand
Foto: Kvarkenrådet

 

Intrerreg BA SV RGB

E12 Atlantica Transport – Ett samarbete mellan partners i Finland, Sverige och Norge längs E12-korridoren, som fokuserar på en funktionell transportrutt för gods och passagerare, gemensamma infrastrukturstrategier för gränsöverskridande planering och framtida samarbetsformer.

E12 Atlantica Transport partner
Kvarkenrådet (Lead Part, FI), MidtSkandia (NO), Blå Vägen (SE) Region Västerbotten (SE), Österbottens förbund (FI), Nordland fylkeskommune (NO), Vasaregionens Utveckling AB VASEK (FI), Umeå kommun (SE), Vännäs kommun (SE), Vindelns kommun (SE), Lycksele kommun (SE), Storumans kommun (SE), Infrastruktur i Umeå AB INAB (SE), Rana Utviklingsselskap AS (NO), Rana kommune (NO), Polarsirkelen Lufthavnutvikling (NO), Mo i Rana Havn (NO), Mo Industripark AS (NO), Alstahaug havnevesen KF (NO), Helgeland Havn IKS (NO)