28 / 03 / 2018

Gemensam vilja och strategi ska ta oss vidare

Slutkonferensen för E12 Atlantica Transport i Vasa avrundades med en paneldebatt. Hur ska vi använda resultatet av projektet och vilka utmaningar står vi nu framför? Vad är nästa steg – och, kanske viktigast av allt - vem gör vad?

Slutkonferensen för E12 Atlantica Transport i Vasa avrundades med en paneldebatt. Hur ska vi använda resultatet av projektet och vilka utmaningar står vi nu framför? Vad är nästa steg – och, kanske viktigast av allt – vem gör vad?

I paneldebatten deltog bland andra Kvarkenrådets direktör Mathias Lindström, stadstyrelsens ordförande i Vasa Kim Berg, styrelsemedlem för MidtSkandia och kommunstyrelsens ordförande i Rana kommun Geir Waage samt Lilly Bäcklund, ordförande i Blå Vägen och medlem i kommunstyrelsen i Lycksele.

– En gemensam vilja och gemensamma mål är helt avgörande. Vi måste få beslutsfattare, på alla nivåer, att inse hur viktigt det här är, konstaterar Kim Berg och får medhåll av de andra.
Att politiska visioner sträcker långt in i framtiden är också en viktig aspekt, anser Geir Waage.
– En mer utvecklad infrastruktur i regionen gör den mer attraktiv, vilket skapar större flöden av allt – både personer och gods. Vi måste skapa möjligheter för dem som väljer att bo i regionen, tillägger han.
– Men det är en stor utmaning att få alla tre nationalstaterna att tänka på samma sätt som vi, konstaterar Lilly Bäcklund.
Hur man nu ska gå vidare var alla ense om – en EGTS är nästa steg. Syftet med EGTS, (Europeisk gruppering för territoriell samverkan, EGTC på engelska, är att stärka samverkan genom en formalisering. Formaliseringen sker genom att avtala om hur samverkan ska se ut och hur det ska finansieras. Detta gör att samarbete över nationsgränserna skulle underlättas inom området.

– Genom en gränsöverskridande EGTS skulle vi tillsammans stå starkare gentemot nationalstaterna. Projektägarna borde nu enas om en gemensam strategi för att uppnå detta och sedan gå vidare till våra huvudstäder med ärendet, anser Waage.
Mathias Lindström kan berätta att det här arbetet redan har påbörjats.
– Arbetet är igång. Inom Kvarkenrådets styrelse är vi eniga om saken och vår nya strategi är en del av det här arbetet. En EGTS skulle ha ett otroligt stort symbolvärde – vi skulle vara föregångare i Norden.
– För att lyckas med detta behövs ett konkret uppdrag att formulera en gemensam strategi för bildandet av en EGTS, samt även en tidsplan, anser Bäcklund. Det skulle få stort internationellt intresse och vara något unikt. Endast om vi har en stark förankring från början kan vi lyckas med att frångå gamla strukturer.

Hur är då förutsättningarna att vi lyckas med detta? Har vi en EGTS om fem år?
– Ja, det är ett måste, konstaterade samtliga deltagare i debatten.
– I annat fall vore processen med E12 och mycket annat arbete en helt onödig process, tillägger Lindström.

Att den gemensamma, regionala viljan finns råder det ingen tvekan om efter konferensen, och även representanterna från regionförbunden – Svein Eggesvik, fylkesråd i Nordlands fylkeskommune, samt Kaj Suomela, landskapsdirektör för Österbottens Förbund, gladde sig åt de resultat man redan nått genom E12-projektet.
– Det är ett viktigt projekt, men jobbet är långt ifrån klart. Det finns stor potential att uppnå ännu mer, anser Eggesvik.
– Vi är ett område i expansion och en gränsöverskridande samverkan är en självklarhet, fortsätter Suomela. Det ger oss möjligheten att bygga vidare på varandras styrkor och lära oss av olikheterna.


Lilly Bäcklund representerade Region Västerbotten i paneldebatten.

Text: Anna Sand
Foto: Häggman/Kvarkenrådet

 

E12 Atlantica Transport – Ett samarbete mellan partners i Finland, Sverige och Norge längs E12-korridoren, som fokuserar på en funktionell transportrutt för gods och passagerare, gemensamma infrastrukturstrategier för gränsöverskridande planering och framtida samarbetsformer.

E12 Atlantica Transport partner
Kvarkenrådet (Lead Part, FI), MidtSkandia (NO), Blå Vägen (SE) Region Västerbotten (SE), Österbottens förbund (FI), Nordland fylkeskommune (NO), Vasaregionens Utveckling AB VASEK (FI), Umeå kommun (SE), Vännäs kommun (SE), Vindelns kommun (SE), Lycksele kommun (SE), Storumans kommun (SE), Infrastruktur i Umeå AB INAB (SE), Rana Utviklingsselskap AS (NO), Rana kommun (NO), Polarcirkeln lyfthavnsutvikling (NO), Mo i Rana Havn (NO), Mo Industripark AS (NO), Alstahaug havnevesen KF (NO), Helgeland Havn IKS (NO)