21 / 06 / 2023

Goda nyheter för samarbete i Kvarkenregionen – Finska regeringsprogrammet innehåller flertalet positiva signaler för Kvarkenrådet med samarbetspartners

Den nya finska regeringen, bestående av Samlingspartiet, Sannfinländarna, Svenska folkpartiet och Kristdemokraterna, presenterade i fredags en omfattande regeringsförklaring. Programmet för 2023–2027, med titeln ”Ett starkt och engagerat Finland” är 259 sidor långt och levererar många positiva delar som berör tydligt Kvarkenregionen och nordiskt samarbete.

Mathias Lindström, Kvarkenrådets direktör, var en av 1099 experter som besökte Ständerhuset i Helsingfors under de sju veckor långa förhandlingarna. 

– Ett av de många positiva uttalandena i programmet, som varit på vår agenda i flera år, är främjandet av samordningen av de nordiska ländernas transportsystem för att göra den gränsöverskridande trafiken smidigare. Vi är särskilt glada över att man föreslår att man bör inrätta ett ministerråd för transportfrågor vid Nordiska rådet. Detta har vi jobbat för i många år berättar Lindström. 

– En annan fantastisk nyhet är att regeringsprogrammet tar upp att en utredning om en fast förbindelse över Kvarken mellan Vasa och Umeå ska göras. Detta är verkligen glädjande och ger oss ett starkt mandat att fortsätta arbeta med frågan, tillägger Lindström. 

Den nya regeringen i Finland strävar efter att trygga försörjningsberedskapen i alla förhållanden, inklusive nordiskt samarbete vad gäller beredskap och försörjningsberedskap. Inom ramen för utredningen om en fast förbindelse över Kvarken kommer även synergier i överföringen av el och vätgas att utvärderas. 

Tillsammans med Sverige och Norge vill man söka investeringsmöjligheter i samarbete med EU och Nato för att förbättra logistikförbindelserna i norra Skandinavien. 

Dessutom erkänns Västra Finland och Södra Finland som viktiga för Finlands livskraft och tillväxt. Regeringen genomför egna åtgärder för att främja en målmedveten utveckling av dessa områden och stödjer investeringsinitiativ. 

– Främjandet av elektrifieringen av flygtrafiken och utvecklingen av flygförbindelserna i hela Finland för att uppnå målet om tillgänglighet inom tre timmar är också en viktig punkt. Den har stor betydelse för vårt pågående utvecklingsarbete för att förbättra förutsättningarna för näringsliv och invånarna i Kvarkenregionen. Finavias flygplatsnät kommer också bevaras i sin nuvarande form. 

Enligt regeringsprogrammet kommer Kvarkentrafiken få motsvarande stöd, liknande det stöd som övriga fartygstrafiken får genom det så kallade ö-undantaget inom utsläppshandelssystemet för sjöfarten inom EU. Det innebär positiva nyheter för trafiken mellan Vasa och Umeå, då syftet är att systemet ska bli konkurrensneutralt. 

– Det finns verkligen många punkter att glädjas åt för oss som arbetar med gränsöverskridande samarbete. Vi är tacksamma för de skickliga politikerna som har varit engagerade i arbetet och som förstår behoven och potentialen i vår gränsregion. Tack till alla för deras hårda arbete, tillägger Lindström.

Utöver detta nämns främjade av nordiskt samarbete flertalet gånger i regeringsprogrammet; 

  • Regeringen strävar efter att stärka och fördjupa samarbetet mellan de nordiska och de baltiska länderna
  • Regeringen ska driva varumärket Finland på den internationella arbetsmarknaden i samarbete med de övriga nordiska länderna
  • Man strävar efter att skapa en gemensam elmarknadsstrategi för de nordiska och de baltiska länderna
  • Finland arbetar aktivt som en del av den nordiska referensgruppen, fördjupar den nordiska integrationen och strävar efter att undanröja gränshinder mellan länderna
  • Samarbetet mellan Finland och Norge intensifieras nu när de båda grannarna är (blir) medlemmar i Nato
  • Det nordiska beredskaps- och försörjningsberedskapssamarbetet stärks.

Många av de prioriteringar som kommande regering har satt upp i regeringsprogrammet jobbar vi i Kvarkenregionen redan aktivt med, detta ger legitimitet åt fortsatta åtgärder inom dessa områden.

Hela regeringsprogrammet kan läsas HÄR.

Foto: Foto Lauri Heikkinen, Statsrådets kansli.