21 / 06 / 2021

Hälsning från projektledarna i projektet FAIR

"Det är en otroligt spännande tid att arbeta med gränsregional utveckling i Kvarkenregionen just nu och allt händer snabbt"

Här kommer en sommarhälsning från Andreas och Isak som har förmånen att få projektleda Kvarkenregionens elflygsprojekt FAIR.

Till att börja med vill vi rikta ett särskilt välkommen till våra nya norska finansiärer och partners som anslutit sedan FAIR beviljats förlängning till och med sista oktober 2022. Förlängningen innebär att projektets redan breda och engagerade partnerskap utökas samtidigt som projektets geografi utökas till att inkludera Nordlands fylke!

Det är en otroligt spännande tid att arbeta med gränsregional utveckling i Kvarkenregionen just nu och allt händer snabbt. Elektrifieringen av våra samhällen och regionens tillgång till hållbar energi har skapat ett stort intresse för energiintensiva industrier att etablera sig vilket vi bland annat ser genom utvecklingen av Nordic Battery Belt i Nordland, Västerbotten och de Österbottniska landskapen. De batterier som kommer att utvecklas i vår region kan bidra till att göra transportsektorn fossilfri. Elektrifieringen är också hjärtat i vårt projekt och vi ser med stolthet på det engagemang som finns för frågan i vår region och de investeringar som görs.

Det finns många anledningar för oss att vara stolta över vår region. En region som erbjuder spektakulära naturupplevelser ända från Atlantkusten via fjällvärlden till världsarven i Höga kusten och Kvarkens skärgård. Därtill en stark besöksnäring med spännande turistdestinationer och ett stort engagemang inom både kultur och idrott.

Den pågående pandemin har varit förödande på många sätt men under pandemin har vi också fått lära oss ordet ”hemester” och vi har blivit bättre på att upptäcka de pärlor som finns här i vår egen region. När restriktionerna lättar tror vi att det finns en stark potential för vår region att fortsätta utvecklas som besöksmål för turister både från omvärlden och från närområdet.

De svaga kommunikationerna i öst-västlig riktning är fortsatt en gränsregional utmaning. Elflyget innebär ett tillskott i kommunikationsutbudet som har potential att kunna överbrygga avstånden på ett snabbt, smidigt och miljövänligt sätt genom hela regionen.

“Det första året inom FAIR har varit intensivt”

Det första året inom FAIR har varit intensivt. Vi har tillsammans med arbetsgruppen fokuserat på att bygga upp kunskapen inom det som för de flesta av oss är ett nytt område – elflyg. Vi har anordnat välbesökta webinarier med internationella talare, vi har anordnat en gemensam konferens med tjeckiska ambassaden och vi har anordnat separata träffar med flygplatser, flygbolag, elbolag, utvecklingsbolag och andra intressanta aktörer. Parallellt med detta har vi börjat producera egna resultat och kan med stolthet se att de första rapporterna från projektet nu har publicerats – dels har våra partners från Vasa Universitet och Umeå Universitet publicerat research papers, dels har BioFuel Region publicerat en unik sammanställning av teknikutvecklingen inom elflyg och en analys av elflygets potential för Kvarkenregionen har tagits fram av WSP Finland. Och detta är bara början!

Projektet har rönt stort intresse och bidragit till att regionen uppmärksammas i nya sammanhang och har redan bidragit till att våra partners nu ligger i framkant kompetensmässigt inom elflyg. Samtidigt sker också konkreta satsningar på flygplatsnivå och vi kunde med glädje uppmärksamma att världens första fossilfria flygskola kommer att etablera sig i Skellefteå! Till följd av den kompetens vi byggt upp i projektet och de resultat vi börjat producera har vi också fått äran att bli medlemmar av den svenska elektrifieringskommissionens aktörsgrupp för elflyg.

Vi vill nu passa på att rikta ett stort tack till våra finansiärer och alla som ställt upp och träffat oss i vår jakt på kunskap. Vi har framförallt uppskattat de mycket givande diskussioner och de många goda idéer som kommit från er under detta första år i projektet. Vi ser fram emot att ta nya tag efter semestrarna, men först av allt en trevlig sommar till er alla!

Andreas Forsgren och Isak Brändström