02 / 03 / 2021

Destination Kvarken – hälsning från senaste internationella workshop

Europeiska byråer som inte har haft Norden som destination, vill nu ta med de nordiska länderna i sitt utbud.

I slutet av februari deltog projektet för första gången i en internationell workshop arrangerad av European Tourism Association (ETOA) och Nordic Tourism Collective. Totalt genomfördes ca 4500 digitala möten. Alla säljarna kom från Norden och köparna var från hela världen. Kvarken Destinations fokus var de europeiska arrangörerna och ett 30-tal helt nya kontakter knöts.

Europeiska byråer som inte har haft Norden som destination, vill nu ta med de nordiska länderna i sitt utbud. På grund av den rådande covid-situationen bokar många av deras kunder inte ”long haul flights” som förut, utan söker i stället nya, spännande resmål på närmare håll, bland annat i Norden. Det ger oss helt nya kunder och möjligheter!

 

Nya och större marknader tillsammans
Destination Kvarken (marknadsföringsnamn Kvarken Destinations) ska hjälpa exportmogna små och medelstora företag med fokus på besöksnäring att nå ut till nya marknader för ökad tillväxt och konkurrenskraft. Syftet är att öka antalet besökare på området som omfattar följande destinationsbolags verksamhetsområden; Visit Vasa, Visit Umeå, Höga Kusten, Visit Seinäjoki Region, Visit Kokkola, Visit Jakobstad region samt Visit Kristinestad.
Genom gemensamma och intensifierade insatser jobbar vi för att öka antalet researrangörer som tar med destinationen i sitt programutbud. Vi vill också väcka det mediala intresset för större synlighet för destinationen. Projektet har även starkt fokus på digitalisering, forskning och utveckling inom besöksnäring i regionen.
Läs mer och bekanta dig med material som hittills tagits fram på kvarken.org och bekanta dig med den mot researrangörer riktade hemsidan kvarkendestinations.com
Projektparter:
Kvarkenrådet (Lead Part) | Vasaregionens utveckling Ab VASEK | Hanken Svenska handelshögskolan | Umeå kommun | Visit Umeå AB | Höga Kusten Destinationsutveckling AB
Huvudfinansiär:
Interreg Botnia-Atlantica
Medfinansiärer:
Kvarkenrådet (FI) | Vasaregionens utveckling Ab VASEK (FI) | Hanken Svenska handelshögskolan (FI) | Umeå kommun (SE) | Höga Kusten Destinationsutveckling AB (SE) | Österbottens förbund (FI) | Region Västerbotten (SE) | Region Västernorrland (SE) | Länsstyrelsen Västernorrland (SE) | Vasa stad/Visit Vasa (FI) | Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy (FI) | Kokkolan Matkailu Oy (FI) | Ab Jakobstadsregionens utvecklingsbolag Concordia (FI) | Kristinestads näringslivscentral (FI) | NLC Ferry (FI)