Päätöskonferenssi

indb FI

 

Oli todella ilahduttavaa nähdä kiinnostuksenne ja sitoutumisenne E12 Atlantica Transport -hankkeen tuloksiin Vaasassa 14.–15.3.2018. Haluamme kiittää hankkeen työryhmiä hyvin tehdystä työstä, konsulttejamme ja konferenssin esiintyjiä erinomaisista puheenvuoroista sekä kaikkia yli 100 läsnäolijaa heidän osoittamastaan kiinnostuksesta ja osallistumisesta konferenssin aikana.
Nyt meillä kumppaneilla on käytettävissämme modernit suunnittelu- ja organisaatiotyökalut, mikä mahdollistaa pitkän tähtäimen rajat ylittävän yhteistyön. Hankkeen toiminta-ajan päättyessä 31.5. päättyy myös E12 Atlantica Transport -hankkeen operatiivinen toiminta ja silloin on tehty myös raportointi.
Näin lopuksi haluamme antaa suuret kiitokset kaikille, jotka ovat myötävaikuttaneet hankkeen tulosten aikaansaamiseen. Odotamme suurella mielenkiinnolla ja tulevaisuuteen luottaen sitä, että saamme seurata ja osallistua tulevaan prosessiin vahvistaaksemme ainutlaatuista rajat ylittävää yhteistyötämme.

Terveisin E12 Atlantica Transport -hankkeen projektivetäjät
Andreas Forsgren, Jenny Kjemphei Larsen ja Pekka Mäkinen

 Puheenvuorojen PP-esitykset löytyvät TÄÄLTÄ

 

 

Tervetuloa hankkeen E12 Atlantica Transport päätöskonferenssiin

14.–15.3.2018 Vaasassa

E12 Atlantica Transport on jalostanut edelleen pitkäaikaista Nordlandin, Västerbottenin ja Pohjanmaan alueiden yhteistyötä. Yhteistyöllä on jo tähän mennessä saavutettu merkittäviä tuloksia, ja nyt on aika kehittää yhteistyötä entisestään.

Tässä EU-hankkeessa olemme yhdessä rakentaneet ainutlaatuista tietoa ja osaamista kuljetustarpeiden nykytilasta ja luoneet yhteisiä strategioita liikenteen ja infrastruktuurin kehittämiseen yli kolmen valtakunnan rajan. Vaikka alueemme on yhtenäinen, on se myös maantieteellisesti suuri. Tästä syystä on tarkasteltava infrastruktuurin ja liikenteen kehittämistä laajemminkin ja vahvistettava alueen erityisominaisuuksia ja siten myös kilpailukykyä.

Hanke lähestyy loppuaan, ja nyt on tulosten raportoinnin aika. On aika keskittyä siihen, miten tuloksia hyödynnetään tulevaisuudessa. Päätöskonferenssissa Vaasassa esittelemme eri Case-tutkimuksia, suunnitelmiamme infrastruktuurin ja liikenteen kehittämiseksi sekä julkistamme ehdotuksemme rajat ylittävän yhteistyön uudelleen organisoimiseksi. Esittelemme myös hankkeen osaamis- ja dialogiprosessia.

Tämän lisäksi saamme ensimmäisen konferenssipäivän aikana kuulla EU:n rahoittaman Itämeriohjelman lippulaivahankeen, NSB CoRe:n tuloksista (NSB CoRe -osion ohjelma TÄÄLLÄ).

Nyt on aika jakaa osaamista ja kerätä sitä mukaan matkalle eteenpäin.

Katso alustava ohjelma TÄÄLTÄ
Ilmoittaudu osallistujaksi TÄÄLLÄ (viimeinen ilmoittautumispäivä 28.2.2018)

Tervetuloa!

 

 

 

 

 

Intrerreg-BA-ENG-RGB3.png