Itä-länsisuuntainen liikenneväylä

Botnia-Atlantica alueen läpi kulkeva Itä-länsi suuntainen liikenneväylä kansallisessa ja eurooppalaisessa liikennejärjestelmässä.

Hankkeen päätavoite on luoda edellytykset, jotta ohjelma-alueen maiden välistä yhteistyötä voidaan edelleen parantaa liikenteen ja infrastruktuurin näkökulmasta ja jotta alue voi hyödyntää kansallisia ja eurooppalaisia rahoitusinstrumentteja yhteisesti pritistoituhin tomenpiteisiin.

Hankkeen tarkoituksena on kuvata, miten kumppanuuden strategisia asiakirjoja on kehitettävä, priorisoitava ja miten niistä viestitään kumppanuuden vision ja tavoitteiden mukaisen liikennejärjestelmän luomiseksi. Hankkeessa kuvataan myös laajempi maantieteellinen näkökulma ja tunnistetaan keskeiset kumppanit tulevaa yhteistyötä varten. 

Vastinrahoittajat

Merenkurkun neuvosto (Lead Part FI), Vaasan kaupunki (FI), Region Västerbotten (SE), Pohjanmaan liitto (FI)

 

Intrerreg BA SV RGB4

Tietoja hankkeesta

Botnia-Atlantica alueen läpi kulkeva Itä-länsi suuntainen liikenneväylä kansallisessa ja eurooppalaisessa liikennejärjestelmässä
Toimintalinja: Kuljetus
Erityistavoite: Itä-länsisuuntaisiin liikenneyhteyksiin liittyvät yhteiset tavoitteet ja strategiat
Johtava tuensaaja: Merenkurkun neuvosto
Muut hankekumppanit: Infrastruktur i Umeå AB (SE)

Hankkeen aikataulu: 2019-04-01 – 2019-12-31