MIdway Alignment of the bothnian Corridor

Midway Alignment of the Bothnian Corridor

MA4

Kansainvälisen Midway Alignment of the Bothnian Corridor -hankkeen (Kvarken Link) tavoitteena on parantaa Merenkurkun kuljetusreittiä siten, että se täyttää kansalliset ja kansainväliset vaatimukset, jotka sekä ympäristön että talouden kannalta kestävälle kuljetusjärjestelmälle on asetettu. Tavoitteena on myös lisätä multimodaalisuutta ja varmistaa liikenteen turvallisuus ja jatkuvuus. Hanke kattaa sekä rahti- että matkustajakuljetukset. Hankkeesta vastaavat Uumajan ja Vaasan kaupungit

Kehitystyön tavoitteena on:

  • kehittää ja konseptoida uusi laiva Merenkurkun liikenteeseen
  • sataman ja logistiikkajärjestelmän ympäristöllisen ja taloudellisen tehokkuuden parantaminen
  • koko seudun vetovoimaisuuden parantaminen
  • liikenteen jatkuvuuden varmistaminen pitkälle tulevaisuuteen
  • innovatiivisten teknologioiden ja ratkaisujen hyödyntäminen sekä parhaiden käytäntöjen tiedottaminen koko Euroopan Unionin alueelle

Midway Alignment hanke on saanut rahoituksen kunnallisilta, seudullisilta ja kansallisilta rahoittajilta Suomessa ja Ruotsissa, yksityisiltä yrityksiltä sekä EU:n TEN-T-rahastosta.

TENT4.png

Hankkeen kotisivut

www.midwayalignment.eu

Hankkeen uutiskirjeet


www.kvarkenlink.com