Liikennehanke ”Kvarken – short cut system”

Hanke päättyi 15.10.2012

*********************************

Merenkurkun neuvosto pyrkii kehittämään Merenkurkun liikennettä asettamansa
liikennetyöryhmän ja hankkensa "Kvarken - short cut system" kautta.

Hankkeeseen on myönnetty rahoitusta Botnia-Atlantica -ohjelmasta.

E12 VIa Nordica

Taustaa

Merenkurkun lauttayhteys on alueen liikenneverkoston kohtaamispiste. Merenkurkun yli tapahtuva yhteistyö edellyttää toimivaa lauttaliikennettä, ja lauttaliikenne on myös toimivan ”Merenkurkku – short cut system” –reitin edellytys Norjan rannikolta Eurooppaan ja Venäjälle. Visiona on kiinteä yhteys.

Hankkeen tarkoitus

Hankkeen tarkoituksena on kehittää ”Merenkurkku – short cut system” –reittiä eurooppalaiseksi liikenneväyläksi ja laatia liikennevisio, joka luo edellytyksiä alueelliselle ja raja-alueelliselle kehitykselle. Hankkeen tarkoitus saavutetaan:

suunnittelemalla koordinointitoimintaa. Hankkeessa laaditaan malli, johon sidotaan infrastruktuuriasioiden parissa työskenteleviä tai niistä riippuvaisia etujärjestöjä ja viranomaisia. Mallin avulla pyritään edistämään keskustelua, yhteistä suunnittelua ja kokonaisnäkemystä. Koordinointitoiminta keskittyy länsi – itä -väylätyöhön Norjasta Suomeen tarkoituksena koordinoida väylän varrella toimivien eri hankkeiden toimintaa.

levittämällä tietoa alueen infrastruktuurista ja laatimalla ”liikennepaketti” yksittäisten tarpeiden mukaan.

selvittämällä kiinteän yhteyden, Merenkurkun sillan/tunnelin, yhteiskunnallista ja taloudellista merkitystä alueelle. Selvityksen tulos vaikuttaa jatkossa kiinteän yhteyden puolesta tehtävään työhön.

selvittämällä/kartoittamalla Merenkurkun liikenteen suoraa ja epäsuoraa yhteiskunnallista ja taloudellista merkitystä Merenkurkun yli.

uudistamalla Merenkurkun liikennevisiota (nykytilanne, tulevaisuudensuunnitelmat ja visio) koordinointitoiminnan kautta saatavan tiedon pohjalta ja hyödyntämällä alueella saatavilla olevaa tietoa. Erityistä huomiota kiinnitetään seuraaviin kuljetusmuotoihin: Lentoliikenne, Lauttaliikenne, Kiinteä yhteys ja eri kuljetusvälineiden yhdistelmät sekä kuljetusalan rajaesteet.

Lisätietoja: Mathias Lindström +358 50 9186462

Botnia Atlantica