Maailmanperintöalueet yhteistyössä - 63 astetta pohjoista

Maailmanperintöalueet yhteistyössä 63 astetta pohjoista -hanke päättyi 31.8.2011.


Merenkurkun neuvosto on tehnyt aloitteen
hankkeelle "Maailmanperintöalueet yhteistyössä
63 astetta pohjoista", jonka tavoitteena on jatkaa ja syventää Merenkurkun saariston ja Korkean rannikon yhteistyötä. EU-ohjelma Botnia-Atlantica rahoittaa hanketta.

Maailmanperintöalueet yhteistyössä 63 astetta pohjoista

Varldsarv i samverkan1Varldsarv i samverkan2

Hanke koostuu 2 teemalueesta:

TEEMA 1. Maailmanperinnön arvoista tiedottaminen

Toimenpide 1:n tavoitteena on laatia yhteinen raja-alueellinen tiedotusstrategia, joka perustuu hoitosuunnitelmiin, laadulliseen ja määrälliseen kävijäseurantaan ja hallinnointiasioihin liittyvään kokemustenvaihtoon.

Toimenpide 2:n tavoitteena on luoda laaja ja vankka tiedotuspohja, joka on sovitettu yhteiskunnan eri ryhmien mukaan.

Toimenpide 3:n tavoitteena on tarjota henkilöille/viranomaisille/organisaatioille, jotka hoitavat maailmanperintöön liittyen samoja tehtäviä Suomessa/Ruotsissa, mahdollisuus tavata ja vaihtaa kokemuksia sekä vierailla pohjoismaisissa maailmanperintökohteissa.

TEEMA 2. Pedagogiikka

Toimenpide 1. Kokemustenvaihto ja täydennyskoulutus. Toimenpiteen tavoitteena on välittää työkaluja ja –menetelmiä alueella toimiville opettajille.

Toimenpide 2. Koulutusmateriaali. Toimenpiteen tavoitteena on luoda poikkitieteellistä, maailmanperintöön perustuvaa oppimateriaalia sekä kansio, joka sisältää ulkona tehtäviä harjoituksia ja toimintaa. Herättää mielenkiintoa ja ymmärrystä maailmanperinnön toista puolta kohtaan edistämään maailmanperintömme yhteenkuuluvuutta sekä varmistaa maailmanperintöön liittyvien luokkahuoneen ulkopuolisten toimintojen laatu.

"Meret, vuoret ja rajat ylittävä yhteistyö"