NORDIC LOGISTIC CORRIDOR

NLC header 

Nordic Logistic Corridor – alueen tärkein itä-länsisuuntainen liikenneväylä

Hanke on päättynyt 30.6.2014

Nordic Logistic Corridor on Norjan, Ruotsin, Suomen ja Venäjän yhdistävä kansainvälinen kuljetusväylä.

Katso LYHYTELOKUVA Nordic Logistic Corridor -kuljetusväylästä

NLC esite (suomenkielinen)

NLC Conference 23. toukokuuta 2013

Botnia-Atlantica -hanke Nordic Logistic Corridor Cooperation järjesti NLC Conferencen MS Wasa Expressillä 23. toukokuuta 2013.
Konferenssin teemana oli Pohjois-Euroopan transitoliikenne sekä julkisen sektorin ja elinkeinoelämän yhteistoiminta.

Lue lisää, katso kuvia jne

 

Botnia-Atlantica hankkeet NLC Cooperation ja NLC Investments

NLC FI

NLC Corridor -liikennevisiolle on myönnetty EU-rahoitusta kahdeksi vuodeksi eteenpäin. Hakemus tehtiin Merenkurkun neuvoston, Region Västerbottenin ja MittSkandian yhteisestä aloitteesta strategisena askeleena alueen kilpailukyvyn vahvistamiseksi. NLC-käytävästä on tarkoitus luoda taloudellinen, ympäristöystävällinen ja tehokas reittivaihtoehto. Se saavutetaan, kun hankkeen toimijat rakentavat yhdessä yhteistyörakenteen ja toimivan satamalogistiikan, jolloin esteettömän yhteisen kuljetusratkaisun konsepti on valmiina otettavaksi käyttöön eri maiden logistiikkakeskusten käynnistäessä toimintansa.

NLC Corridor muodostaa tärkeän liikennereitin Atlantin rannikolta Norjasta aina Pietariin saakka ja perustuu sen varrella sijaitsevien logistiikkakeskusten tehokkaaseen yhteistyöhön. Vaasan ja Uumajan välinen Merenkurkun liikenne on tässä ketjussa erittäin tärkeä linkki. Liikenteeseen panostamalla vahvistetaan koko alueen kilpailukykyä ja luodaan uusia kasvualueita. Alueellisen merkityksensä lisäksi NLC Corridor on tärkeä myös kansallisesti ja kansainvälisesti, osana EU:n priorisoimaa TEN-T-liikenneverkostoa, johon E12 sisältyy.

Hanke on jaettu kahteen osaan: NLC Cooperation ja NLC Investments. Hankkeella on yhteinen johtoryhmä, yhteinen ohjausryhmä ja yhteiset tavoitteet.

NLC Cooperation -osahankkeessa luodaan liikenneväylän yhteistyörakenteita, esim. yhteistä varausjärjestelmää, joustavia tavarankäsittelyratkaisuja, yhteistä markkinointia jne.

NLC Investments -osahankkeessa parannetaan Vaasan ja Uumajan satamien palvelua kattavien investointien avulla. Satamainvestointien tavoitteena on parantaa ko. satamien palvelua ja sopeuttaa toimintaa muuttuviin vaatimuksiin.

Rahoitus: Hankkeen kokonaisbudjetti on 4,1 milj. €, josta 2,6 milj. € koostuu suorista investoinneista Vaasan ja Uumajan satamiin. Hanke saa rahoituksensa EU:n rakennerahastovaroista Botnia-Atlantica-ohjelman kautta sekä kansallisesta vastinrahoituksesta Suomesta, Ruotsista ja Norjasta. Hankkeen pääkumppanina on Region Västerbotten. Merenkurkun neuvosto ja MittSkandia toimivat sen koordinoivina projektinjohtajina.

Aikataulu: 1.7.2011-30.6.2014

 

Lisätietoja: Johtaja Mathias Lindström, Merenkurkun neuvosto.
S-posti mathias.lindstrom@kvarken.org, puh. 050 918 6462

BA logo