SELLING - Alueellista kasvua kulttuurin kautta

Selling fi 

Hanke päättyi 31.10.2014


Selling
on Merenkurkun alueen kulttuuriyrittäjyyden kehittämisprojekti. Hankkeen perusajatuksena on parantaa alueen kulttuuriyrittäjyyden ja kulttuurinharjoittamisentoimintaedellytyksiä lisäämällä yhteistyötä, koulutusta ja tiedonvälitystä sekä tehostamalla alueen nykyisten kulttuuriresurssien hyödyntämistä. Tavoitteena on, että kulttuuri toimisi Merenkurkussa alueellisena kasvutekijänä.

Uumajan valinta Euroopan kulttuuripääkaupungiksi v. 2014 ja Etelä-Pohjanmaan pyrkimys European Region of Culture 2014:ksi ovat lisänneet alueen kiinnostusta kulttuuriin. Merenkurkun alueen luovia aloja halutaan nostaa aktiivisesti esiin niin alueellisesti kuin kansainvälisestikin ja lisätä kulttuuri- ja luovien yrittäjien tulonsaanti- ja kasvumahdollisuuksia.

Selling-hankkeella pyritään saamaan luoville aloille useampia, alaa lähellä toimivia yrityksiä. Hankkeen päätarkoituksena on lisätä alaa lähellä olevien yritysten perustamista luovalle sektorille ja sitä kautta kehittää tehokkaampaa ja kannattavampaa arvoketjua, lisätä luovan sektorin manageri- ja tuottajaosaamista sekä lisätä kiinnostusta luovien alojen yrityksiä kohtaan samoin kuin niiden tunnettuutta.

Hankkeen tavoitteet:

- Lisätä yrittäjien kiinnostusta luoviin aloihin sekä kehittää uusia, luovilla aloilla toimivia liikeideoita ja –malleja.
- Kehittää Merenkurkun alueen luovien alojen toimintaedellytyksiä ja nostaa alaa kannattavammalle tasolle.
- Eri koulutustoiminnan kautta parantaa luovan sektorin kansainvälistä projektinjohtaja- ja tuottajaosaamista.
- Lisätä luovien alojen näkyvyyttä ja niiden tunnettuutta väestön parissa sekä lisätä alueen kulttuuritarjonnan näkyvyyttä.
- Vahvistaa alueen hyvinvointi- ja kehityspotentiaalia alueen kulttuuriprofiilia nostamalla.

Aikataulu: 1.11.2011-31.10.2014

Rahoitus: Projekti rahoitetaan EU:n rakennerahaston varoilla Botnia-Atlantica ohjelman kautta sekä Region Västerbottenin, Uumajan kunnan, Pohjanmaan liiton, Merenkurkun neuvoston, Concordian, Etelä-Pohjanmaan liiton, Seinäjoen ammattikorkeakoulun, Vaasan kaupungin ja Vasekin vastinrahoituksella. Hankkeen kokonaisbudjetti on 610 000 euroa.

Raportti "MITEN MERENKURKUN ALUEEN KULTTUURIYRITYKSET VOIVAT KASVAA? – TARVEANALYYSI"

Lisätietoja: Projektijohtaja Linda Kass, linda.kass(a)novia.fi, projektijohtaja Riikka Engman, riikka.engman(a)reginvasterbotten.se.

 

BA logo