Tuulivoimaa Merenkurkussa

Hankeaika 01-02-2008 - 31-11-2009

Tuulivoima merenkurkussa

"Tuulivoimaa Merenkurkussa" -hankkeen ohjausryhmä tutustui Vaasan asuntomessujen energiaratkaisuihin 5.8.2008. Kuvassa Royne Söderström, Uumajan kunta, Lars C Johansson, Umeå energi, Ann Salomonson, Merenkurkun neuvosto ja Tommy Schröder Andersen, Skellefteå kraft. Kuva: Christina Knookala

AJANKOHTAISTA

Esiselvitys tuulivoiman ja Merenkurkun kiinteän yhteyden synergiaeduista. Ruotsinkielinen selvitys lötyy tästä...ja suomenkielinen power point esitys tästä.

Tuulivoimaa Merenkurkussa hankkeen LOPPURAPORTTI tästä (ruotsinkielinen)
Ledistötiedote lokakuu 2009 löytyy tästä....
Kartoitus tuulivoiman toteuttamismahdollisuuksista on valmis. Kartoitus on ruotsinkielinen ja siinä on suomenkielinen tiivistelmä.
Kartoitus löytyy tästä...

MERENKURKUN TUULIVOIMA - projekti

Taustaa

Tuulivoima on uusiutuva energialähde, jonka käyttö laajenee nopeasti mutta joka on Suomessa ja Ruotsissa vielä suhteellisen vaatimatonta Tanskaan ja Saksaan verrattuna. Merenkurkun rannikko- ja merialueet ovat tuulivoiman käyttöönotolle potentiaalisesti tärkeitä alueita - varsinkin Suomessa, jossa Merenkurkun ja Perämeren olot edustavat kansallisesti huomattavaa potentiaalia.

Toteuttaminen

Kohta 1.Dokumentaatio ja Suomen ja Ruotsin vertailu
Yhteisen perustan luomiseksi hankkeessa verrataan ensin molempien maiden lainsäädäntöä, tuulivoimapolitiikkaa, hallintoa, suunnittelujärjestelmiä, päätöksentekokoneistoa, ympäristövaikutusten arviointia, neuvottelu- ja tiedotusmenetelmiä asianosaisten ja kolmansien osapuolten suhteen, ym. Ajan niin salliessa voidaan tarkastella myös Tanskan tilannetta. Vertailussa tuodaan esiin edut ja haitat. Järjestetään opintokäynti.
Tulokset: Raportti tuulivoiman vakiinnuttamisen perusedellytyksistä Merenkurkussa Pohjanmaalla ja Västerbottenissa. Tiivistelmä raportista tästä....

Kohta 2. Tiedotuskiertue
Järjestetään kolme tiedotustilaisuutta Suomessa ja kolme Ruotsissa tammikuussa 2009.
Tavoite: Myönteisempi suhtautuminen tuulivoimaan. Tiedon lisääminen kokemusvaihdon kautta.

Kohta 3. Seminaarit
Järjestetään kaksi seminaaria alan asiantuntijoille. Aiheet: 1) Yhteinen tuulivoimapuisto Kvarken Wind Farm ja 2) koulutus- ja projektiyhteistyö. Ajankohta: Marraskuu ja joulukuu 2008.

Kohta 4.Konferenssi ja verkosto
Järjestetään konferenssi laajalle kohderyhmälle: Merenkurkun kunnille, lääninhallituksille, ympäristökeskuksille, maakuntaliitoille, kuntaliitoille, etujärjestöille, urakoitsijoille, yliopistoille, tekniikan kehittäjille, yleisölle, kouluille jne. Konferenssissa on useita istuntoja, alustavasti: tekniikan kehittäminen, suunnittelu, YVA, prosessit. Tarkoituksena on tuoda hankkeen kokemuksia tunnetuiksi ja käynnistää raja-alueellinen verkosto paikallisten ja alueellisten toimijoiden kesken.

Lehdistötiedote 6 elokuuta 2008, tässä...

Lisätietoja:
Ann Salomonson s-posti ann.salomonson@annova.ac.se gsm +46 (0)70-5559044
Christina Knookala s-posti christina.knookala@kvarken.org gsm 050 918 6462

Yhteistyöstahot:
Rahoittajat: Merenkurkun neuvosto, Pohjoismainen ministerineuvosto, Etelä-Pohjanmaan voima, Kokkola, Länsstyrelsen i Västerbotten ja Merinova.
Yhteistyötahot: Skellefteån kunta, Uumajan kunta, Örnsköldsvikin kunta, Umeå energi, Vaasan sähkö, Skellefteå kraft, Länsi-Suomen ympäristökeskus, Pohjanmaan liitto ja Svenska yrkeshögskolan.

Projektin ohjausryhmä:
Johan Wasberg, Merinova
Tomi Mäkipelto, EPV
Ann-Mari Häkkinen, Länsi-Suomen ympäristökeskus
Saini Heikkuri-Alborzi, Pohjanmaan liitto
Sten Engblom, Svenska yrkeshögskolan
Michael Hagström, Kokkolan kaupunki
Herbert Byholm, Vaasan sähkö
Lars C Johansson, Umeå energi
Royne Söderström, Umeå Kommun
Tommy Schröder Andersen, Skellefteå kraft
Jan Tarras-Wahlberg, Skellefteå kommun
Anders Lindström, Örnsköldsviks kommun
Katarina Jonsson, Länsstyrelsen i Västerbottens län
Christina Knookala, Merenkurkun neuvosto
Ann Salomonson, Merenkurkun neuvosto