27 / 08 / 2021

Har du en produkt eller ett företag med historia och som kan väcka intresse hos andra?

Vi söker företag inom turism eller verksamheter med turistisk anknytning som bär på en intressant historia, produkthistoria, något lyckat sammanträffande, legender och så vidare, eller som är på en plats vars historia kan vara intressant för andra.

Vi söker företag inom turism eller verksamheter med turistisk anknytning som bär på en intressant historia, produkthistoria, något lyckat sammanträffande, legender och så vidare, eller som är på en plats vars historia kan vara intressant för andra.

Genom att delta i projektet StoryTagging får du hjälp med att bearbeta fram din företagshistoria/produkthistoria och samtidigt möjligheten att göra den synlig både i Kvarkenregionen och internationellt.

StoryTagging söker berättelser anknutna till företag

Projektet StoryTagging pågår fram till september 2022 och erbjuder ett urval företag hjälp med att bearbeta fram sina historier. I princip finns inga begränsningar förutom att företaget eller verksamheten ska verka inom turism eller med turistisk anknytning. Det är berättelsen som är i centrum och företagen ska vara belägna i Österbotten, Södra Österbotten eller Mellersta Österbotten. Beroende på antalet intresseanmälningar kan urval ske, men tid kommer ges till flera som meddelat intresse och som verkar i regionen.

Berättelserna ska väcka intresse hos mottagarna att besöka platsen, därmed ska det även gärna vara möjligt att besöka platsen.

Anmäl ditt intresse att delta i projektet här: https://forms.office.com/r/LAcH8d7ZTs

senast 10.9.2021

Arbetssätt:

 

 

Projektet pågår fram till 30.09.2022

För mer information:

Ann-Sofi Backgren, Projektledare StoryTagging
ann-sofi.backgren@kvarken.org

+358 50 522 2642

 

Kort om projektet:
Kvarkenrådet är delaktig i ett internationellt projekt ”StoryTagging” där vi vill fånga upp berättelser som har anknytning till vårt kultur- och naturarv. Genom att lyfta fram våra berättelser hoppas vi locka besökare till den plats där berättelserna formats och där produkterna skapats. Berättelser från hela Kvarkenregionen kommer att lyftas fram. Kvarkenrådet fungerar som genomförare på den finska sidan och Region Västerbottens Turism på den svenska sidan.

Projektet riktar sig på hösten till företagare som har ett turistiskt syfte eller en turistisk anknytning där företagarna vill skapa ett sammanhang där deras egna berättelser lyfts fram. Idag är konkurrensen rätt hård och det gäller att kunna nå igenom bruset med sitt budskap till de önskade kundgrupperna. Att hitta, formulera och kommunicera sin egen unika historia och vinkel intresserar därför allt fler, dvs den historia som ingen annan har. Det kan handla om att koppla dagens verksamhet till platsen och det som skett där genom historien. Det kan även handla om allt ifrån verkliga personer till legender till naturkrafter. Och allt däremellan.