31 / 08 / 2022

Historier från Kvarkens skärgård

Under augusti och september berättas det lokala historier runtomkring i Kvarkens skärgård i form av berättarkvällar. StoryTagging-projektet är en av arrangörerna.

StoryTagging-projektet arrangerar tillsammans med två andra projekt: Världsarvet i Kvarken rf:s projekt Människan och landhöjningen samt projektet Kreativa Kvarken, sju berättarkvällar på olika ställen i Kvarkens skärgård under augusti och september. Under berättarkvällarna får deltagarna uppleva historier från Kvarkens skärgård. Varje kväll har sin egen plats och ett eget tema. Deltagarna har också möjligheten att själva få dela med sig av sina berättelser under kvällarna.

Projektplanerare för Kreativa Kvarken Fia Antus, projektledare för StoryTagging Ann-Sofi Backgren och projektledare för Kreativa Kvarken Piia Orava är med och ordnar berättarkvällarna runtomkring i Kvarkens skärgård.

– Man kan säga att en berättarkväll är som en lokal historielektion, en resa tillbaka i tiden, där vi gemensamt kan minnas tillbaka med varandras hjälp och där alla kan bidra om man känner för det. Alla kan lära sig något av vårt gemensamma natur- och kulturarv genom att delta i en berättarkväll, säger Ann-Sofi Backgren, projektledare för StoryTagging.

Måndagen 15.8 ordnades berättarkvällen vid Kvarkens båtmuseum i Malax. På plats fanns ett trettiotal deltagare som drack kaffe och åt munkar samtidigt som de fick lyssna på berättelser om sjöfart – och också själv dela med sig av sina berättelser. I början var deltagarna ganska försiktiga men så småningom började fler och fler dela med sig av sina egna historier.

Karl David Långbacka var en av kvällens inledare i Malax.

Berättelserna handlade bland annat om trafiken över Kvarken i ett historiskt perspektiv, ångmaskinsfärder, bondeseglation och gamla skrönor som fick alla att skratta till. Berättarkvällarna har olika inledare för varje kväll. I Malax var det Karl David Långbacka, tidigare lektor i historia, och Jessica Morney, redaktör på Yle, som var inledare.

Jessica Morney var den andra av kvällens inledare i Malax.

– Genom att ordna berättarkvällar vill StoryTagging-projektet tillsammans med de två övriga projekten lyfta fram styrkan i berättelser. De kan fungera som en ny intressant lokal lärmiljö men även fungera som inspiration till nya företagsidéer baserat på vårt kultur- och naturarv, säger Backgren.

Berättarkvällarna ordnas varje måndag till 12.9. Fram till 16.9 kan man dessutom skriva ner korta lokala platsbaserade berättelser (max 500 ord) eller banda in (max 4 minuter) och skicka in till ann-sofi.backgren@kvarken.org.

Kort om projektet:

Kvarkenrådet är delaktig i ett internationellt projekt ”StoryTagging” där vi vill fånga upp berättelser som har anknytning till vårt kultur- och naturarv. Genom att lyfta fram våra berättelser hoppas vi locka besökare till den plats där berättelserna formats och där produkterna skapats. Berättelser från hela Kvarkenregionen kommer att lyftas fram. Kvarkenrådet fungerar som genomförare på den finska sidan och Region Västerbottens Turism på den svenska sidan.