23 / 05 / 2018

Historiskt beslut – gränsöverskridande samarbetet i Kvarkenregionen förstärks ytterligare

Kvarkenrådets medlemmar samlades till årsmöte i Umeå måndagen den 21. maj. Mötet resulterade i ett historiskt beslut om att inleda arbetet med att ombilda gränskommittén Kvarkenrådet från registrerad förening till en ny organisationsform, EGTS (Europeisk gruppering för territoriellt samarbete, EGTC på engelska).

Pressmeddelande Kvarkenrådet 23.5.2018

Lennart Holmlund och Mathias Lindström berättar att som EGTS får Kvarkenregionen ett tyngre organ för att gemensamt driva regionalt viktiga frågor på nationell, nordisk och EU-nivå

Kvarkenrådets medlemmar samlades till årsmöte i Umeå måndagen den 21. maj. Mötet resulterade i ett historiskt beslut om att inleda arbetet med att ombilda gränskommittén Kvarkenrådet från registrerad förening till en ny organisationsform, EGTS (Europeisk gruppering för territoriellt samarbete, EGTC på engelska). Kvarkenrådet blir således det första helnordiska EGTS:et.

Kvarkenrådets ordförande Lennart Holmlund, Region Västerbotten, berättar att Kvarkenrådet vill stärka sin status som organisation för gränsöverskridande samarbete. Det kommande året blir intressant och viktigt.
– Ett EGTS är bra för våra medlemmar för att vi på så sätt kan forma en starkare region för samarbete och ökad tillväxt. Medlemmarna har nu gett Kvarkenrådet mandat att uppgöra grundande avtal och stadgar för Kvarkenrådet EGTS, med befintliga stadgar som utgångsläge. Vår långvariga samverkan i Kvarkenregionen får en uppgraderad status i och med detta.

Joakim Strand har i flera år arbetat för den nya organisationsformen EGTS. Foto: Anna Sand

– Vårt samarbete med de Österbottniska landskapen, Västerbotten och Örnsköldsvik har uppnått den nivå att vi är redo för nästa steg. Vi har vuxit ur vår nuvarande föreningskostym. EGTS är ett färdigt koncept framtaget för att underlätta långsiktig gränsregional samverkan och som ger ett tydligt och starkt mandat, beskriver vice ordförande och riksdagsman Joakim Strand.

Enligt Mathias Lindström, direktör på Kvarkenrådet, blir samverkan som ett EGTS tydligare och mindre personberoende.
– I och med att färjetrafiken är tryggad och att vi i och med det snart har en långsiktig, hållbar transportlösning på plats så blir vår roll som gränsöverskridande samarbetsaktör allt mer betydande och med detta beslut breder vi oss för framtiden.

Som EGTS får Kvarkenregionen ett tyngre organ för att gemensamt driva regionalt viktiga frågor på nationell, nordisk och EU-nivå. Bildandet av ett EGTS kommer medföra mindre administration relaterat till EU-finansiering och ge större synlighet på regional, nationell, nordisk och EU nivå för det viktiga gränsöverskridande samarbete som finns i regionen.

Kontaktpersoner:
Mathias Lindström, direktör på Kvarkenrådet, +358 50 918 6462
Joakim Strand, riksdagsman och Kvarkenrådets vice ordförande, +358 50 310 0076

EAYY – Eurooppalaisen alueellisen yhteistyön yhtymä

EGTS – Europeisk gruppering för territoriellt samarbete

EGTC – European Grouping for Territorial Cooperation

Officiellt har EGTS som samarbetsform funnits sedan 2006, då en särskild förordning antogs efter att många försök gjorts att finna lämpliga former för organiserat samarbete mellan städer eller regioner inom olika EU-medlemsländer. Sedan 2008 har ett 50-tal EGTS-samarbeten startats.
Tanken är att skapa en samarbetsform som tillåter samarbete över medlemsländernas gränser och följa lagstiftningen i det land där EGTS:n upprättats. Ett EGTS blir en egen juridisk person, vilket ger stark handlingskraft och möjlighet att fatta beslut.
Ett EGTS kan bestå av regionala och lokala myndigheter, men även nationella regeringar. För att starta upp arbetet ingås avtal mellan parterna och stadgar upprättas för att reglera och förenkla arbetet.
Det är möjligt att involvera partners från ett land utanför EU, men det ställer särskilda krav på att det finns samarbetsavtal mellan detta land och de EU-länder som ingår i samarbetet.

Kvarkenrådet – Samarbete över gränserna
Kvarkenrådets verksamhetsområde kallas Kvarkenregionen och bildas av landskapen Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten i Finland samt Västerbottens län och Örnsköldsviks kommun i Sverige.
Kvarkenrådet utvecklar regionen genom att främja samverkan inom Kvarkenregionen mellan olika aktörer, minska och eliminera gränshinder, öka regionens synlighet på nationell och europeisk nivå, aktivt arbeta i flertalet europeiska nätverk och tillvarata regionens styrkor och främja regionens utveckling.
Kvarkenrådet har medverkat i över hundra gränsöverskridande projekt under snart femtio år,
inom t.ex. näringsliv, utbildning, turism, forskning och utveckling, hälsovård, kultur, miljöfrågor, idrott, barn och unga samt kommunikationer och transportinfrastruktur. Regionens gemensamma infrastrukturprojekt Midway Alignment är ett av dessa projekt.
Verksamheten finansieras med medlemsavgifter och stöd från Nordiska ministerrådet.
Kvarkenrådets huvudmedlemmar är Österbottens förbund, Södra Österbottens förbund, Mellersta Österbottens förbund, Vasa, Seinäjoki, Karleby, Jakobstad, Regionförbundet Västerbottens län och Örnsköldsviks kommun.