18 / 12 / 2020

Idag lanserar Kvarkenrådet ny hemsida och grafisk profil

En ny organisation. Ny hemsida. Nytt utseende. Nästan samma som tidigare, men mycket enklare och snyggare!

Idag lanserar Kvarkenrådet ny hemsida och grafisk profil

En ny organisation. Ny hemsida. Nytt utseende.
Nästan samma som tidigare, men mycket enklare och snyggare!

Med ny grafisk profil och design lanserar Kvarkenrådet idag en förnyad hemsida.
Detta är ett led i det viktiga arbetet som för närvarande pågår; strukturförändringen från nuvarande föreningsform till EU:s egen officiella organisationsform för gränsregionala samarbeten, dvs. Kvarkenrådet EGTS, innebär nämligen en större arena där tre språk, tillgänglighetsanpassning och tydligare innehåll spelar en viktig roll.

Enkelt och lättförståeligt

Nya färger, ny design och struktur har legat som grund för den förnyade hemsidan. Innehållet har omarbetats och enkelhet har varit mottot.
– Det känns väldigt roligt att lansera en ny hemsida som speglar vår verksamhet på ett bättre sätt, vi sticker ut och vågar vara annorlunda, berättar Johanna Häggman, kommunikationsansvarig på Kvarkenrådet.
– I detta omfattande arbete har målet varit en ny fräsch sida där besökare lätt kan hitta vilka vi är, förstå Kvarkenrådets uppdrag, vad vi erbjuder och samtidigt hitta våra projekt och annat värdefullt innehåll. Men den gamla adressen www.kvarken.org behåller vi.

Bilder från regionen ur fågelperspektiv

Att ha en tydlig och enhetlig grafisk profil är viktigt när Kvarkenrådet går in i den nya organisationsformen eftersom synligheten t.ex. på den nordiska och europeiska arenan bedöms öka.
Den nya profilen knyter an till regionen genom de grafiska elementen, men även i fråga om bildvalen som ska representera Kvarkenrådets verksamhet genom bilder på naturen, kulturen och människorna som lever och verkar i regionen.
– Ovanperspektivet, alltså bilderna ur fågelperspektivet, syftar till vår verksamhets förmåga att se vår region som helhet – såväl från ett stort perspektiv som till detaljerna. Det lilla som bidrar till det stora, berättar Häggman.

Lansering 2 under vårvintern 2021

Artiklar, press info och bearbetat innehåll presenteras snyggt och är både enkla att dela i sociala medier och lätta för t.ex. journalister att komma åt. Även nyhetsbrevet har fått nytt utseende. Fram till vårvintern kommer sidan bearbetas ytterligare. Då kommer t.ex. organisationsmatrisen vara uppdaterad enligt den nya EGTS-strukturen, fler gamla projekt och nyheter finnas med och rapportsidan vara kompletterad med fler slutrapporter och annat innehåll.

– Vi är helt övertygande om att den nya kostymen representerar oss bättre än tidigare. Den både sitter och känns bättre, tillägger Mathias Lindström, Kvarkendådets direktör.

Kvarkenrådet vill rikta ett stort tack till kommunikationsbyrå Jo Kommunikation i Umeå som erbjudit ett mycket fint samarbete kring den nya profilen och hemsidan. Ett hjärtligt tack riktas även till både marknadsföringsbyrån Buorre i Vasa och Kvarkenrådets samarbetspartner som under våren 2020 hjälpte att ta fram en ny kommunikationsstrategi som fungerat som en språngbräda i arbetet.

Varmt välkommen till www.kvarken.org!

Foto: Anna Sand

Bildtext: Johanna Häggman fungerar som kommunikationsansvarig på Kvarkenrådet och har varit projektansvarig för förnyelsen. Hon är tacksam för engagemanget i kommunikationsstrategiarbetet som tidigt i våras gjordes i samarbete med Kvarkenrådets samarbetspartner och som fungerat som språngbräda i arbetet.