31 / 08 / 2023

Infrastruktur, marknadsföring och samarbete behövs för att locka människor till Kvarkenregionen

Kvarkenrådet EGTS var en av medarrangörerna under Wasa Future Festival 2023. Under det första evenemanget som hölls på torsdag, väcktes det diskussioner kring bland annat de stora investeringarna i Kvarkenregionen, kompetensförsörjningen och den fasta förbindelsen.

Kvarkenrådet EGTS deltog i Wasa Future Festival genom att arrangera två evenemang under festivalveckan 7–12 augusti 2023. Temat för Kvarkenrådets evenemang på torsdagen den 11 augusti var Kvarkenregionens strategiska roll i en ny världsordning.

Moderator Sarah Väre öppnade evenemanget och den första talaren var Sture Udd, VD för UPC Center. Udd pratade om den enorma blomstrande ekonomin i Asien och att vår exportindustri behöver kopplingar till bland annat Vietnam och Bangladesh.

– Världen förändras när det gäller export. Det betyder att för att bli framgångsrika behöver vi skapa ett nytt koncept för exportindustri i Kvarkenregionen.

Udd konstaterade att människorna i Kvarkenregionen har potential att göra mycket på egen hand.

– Kvarkenregionen har en unik potential och måste ledas av människor som kan förstå denna potential.

Efter att Udd var klar med sin presentation höll både Paula Erkkilä, vd för Österbottens Handelskammare, och Anders Hjalmarsson, vd för Västerbottens Handelskammare varsin kort presentation. Både Erkkilä och Hjalmarsson pratade om industrietableringarna i norra delarna av Norden.

– Det pågår stora investeringar från Gävleregionen uppåt mot norr, och det medför förstås en hel del utmaningar, till exempel energibehovet, bristen på människor och arbetskraft och byggandet av infrastruktur. Men vi kan använda våra gemensamma krafter för att få saker att hända, sa Hjalmarsson.

Fastighetsmarknaden spelar en viktig roll för regionens attraktionskraft

Därefter höll Lars Westin, professor i regionalekonomi vid Umeå universitet, en presentation på temat den gröna omställningen – möjligheter och hinder för tillväxt i norra Norden.

Westin argumenterade att städer i Kvarkenregionen behöver växa organiskt för att attrahera investeringar och kvalificerad arbetskraft. Westin konstaterade att just nu är både Vasa och Umeå för små för att konkurrera med större städer.

– Investeringarna kommer att förändra regionen och det sättet som vi idag har sett på utvecklingen i regionen. Det kommer att finnas ett behov för förändring. Och jag är inte säker på om regionen är redo för det.

Westin menade att för att kunna vara konkurrenskraftig bör Vasaregionen ha 200 000 invånare och Umeåregionen 300 000 invånare. Han sa att om det inte finns städer som är tillräckligt stora, kommer man inte att få några vinster som går till fastighetsmarknaden.

– Det är skillnad på en investering och att äga investeringen. Om du inte äger investeringen kommer vinsten av investeringen inte att stanna i din region.

Framtida satsningar i Kvarkenregionen kräver att människor flyttar till regionen

Därefter var det dags för den första paneldiskussionen. Ämnet för paneldiskussionen var framtidssatsningarna i Kvarkenregionen. Panelen bestod av Lars Westin, Paula Erkkilä, Anders Hjalmarsson, Triinu Varblane, Senior Advisor på Viexpo, och Anna Måtts-Fransén, projektchef och logistikexpert på VASEK.

Det nya finska regeringsprogrammet innehåller många punkter att glädjas åt för det gränsöverskridande samarbetet i Kvarkenregionen. Till exempel nämns den fasta förbindelsen i regeringsprogrammet.

– Jag tror att den nya regeringen ser att infrastruktur inte bara är en kostnad, utan den möjliggör också stora investeringar, sa Erkkilä.

Måtts-Fransén menade att regionen redan har basinfrastrukturen på plats men att det fortfarande finns mycket att göra.

– Det vi måste göra är att skala upp och det betyder pengar, politik och mycket tid när vi pratar om infrastruktur. Vi måste förbereda oss nu för att ha vår infrastruktur på plats när investeringarna kommer, sa Måtts-Fransén.

Deltagarna var överens om att regionen behöver en marknadsföringsstrategi för att locka människor till regionen. Westin hävdade att denna fråga är kopplad till fastighetsmarknaden.

– Jo, regionen behöver en marknadsföringsstrategi, men den behöver också en produkt att sälja. Om ni är framgångsrika och folk vill flytta till regionen måste ni erbjuda dem någonstans att bo, sa Westin.

Måtts-Fransén påpekade att gemenskapen är viktig när man flyttar till en ny plats.

– Erbjuder vi gemenskap för de som flyttar hit, känner de sig välkomna och ger vår politiska situation ett välkomnande budskap? Inte för tillfället. Förhoppningsvis kommer detta att förändras. Både företagen och kommunerna kan göra övergången smidigare för folk när de flyttar till regionen, sa Måtts–Fransén.

– Livskvalitet är något vi kan erbjuda i vår region. Vi kan också erbjuda meningsfullhet i våra jobb – att förändra världen är viktigt, särskilt för många unga människor, och det är något som är möjligt här, sa Erkkilä.

Den fasta förbindelsen skapar många fördelar i regionen

Efter den första paneldiskussionen var det dags för den andra delen av agendan. Niklas Eklund, professor vid statsvetenskapliga institutionen på Umeå universitet, fungerade som experttalare om Ryssland. Läs mer om Eklunds presentation HÄR.

Efter Eklunds presentation höll Kvarkenrådets direktör Mathias Lindström en presentation på temat nya möjligheter för intensifierad gränsöverskridande utveckling i Kvarkenregionen. Han påpekade att det under senaste tiden pågått mycket offentliga diskussioner på båda sidorna av Kvarken om den fasta förbindelsen.

– För att utveckla regionen måste vi få många saker att hända – inte bara en fast förbindelse eller förbättrad infrastruktur. Den fasta förbindelsen är en av många saker vi måste göra. Den är naturligtvis väldigt viktig, och kräver mycket pengar och ansträngning, men den kommer att skapa många fördelar för alla aktörer i regionen. Det måste vi ha i åtanke. Vi måste våga se framåt i tiden, påpekade Lindström.

Det är också viktigt att undersöka hur den fasta förbindelsen påverkar frågor gällande säkerheten och militären.

– Vi måste bygga infrastruktur som tjänar regionens och branschens utveckling, men som också har en betydelse i kristider. Och jag skulle säga att den fasta förbindelsen mellan Finland och Sverige passar in i detta perfekt. Rätt tid att göra detta är just nu eftersom det kommer ta många år.

Sista delen av programmet på torsdagen var en till paneldiskussion. Panelen bestod av medlemmarna i Kvarkenrådets beredningsgrupp för trafik- och infrastruktur: Joakim Strand, finsk riksdagsledamot, Hans Lindberg, kommunalråd i Umeå kommun, Åsa Ågren Wikström, vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden i Region Västerbotten, Anna-Kaisa Pusa, kommundirektör i Kurikka, och Rickard Carstedt, regionråd för regional utveckling i Västerbotten.

Diskussionerna kretsade kring den fasta förbindelsen, de stora investeringarna i regionen och kompetensförsörjningen.

– Som vi sa på färjans jungfruresa, vad ska vi göra till näst? Det är uppenbarligen den fasta förbindelsen. Men det handlar inte om den fasta förbindelsen i sig, det handlar om vad den kan attrahera. Infrastruktur är det som lägger grunden till utvecklingen i vår region. Den fasta förbindelsen är ett sätt att koppla ihop människor och föra oss ännu närmare varandra, sa Ågren Wikström.

– Vi kan uppnå något om vi har ett mål, men om vi inte har ett mål kan vi inte uppnå någonting, påpekade Pusa.

Ladda ner Paula Erkkiläs presentation HÄR
Ladda ner Anders Hjalmarssons presentation HÄR
Ladd ner Lars Westins presentation HÄR
Ladda ner Mathias Lindströms presentation HÄR

Kolla på streamingen HÄR
Läs de andra texterna om Wasa Future Festival HÄR, HÄR och HÄR
Läs mer om Kvarkenrådets beredningsgrupp för trafik- och infrastruktur HÄR

 

Sarah Väre fungerade som moderator under Kvarkenrådets evenemang.

Paula Erkkilä ansåg att det är möjligt att förändra världen i Kvarkenregionen.

Anna Måtts-Fransén menade att basinfrastrukturen i regionen finns redan på plats men att vi borde skala upp gällande infrastrukturen innan investeringarna kommer.

Lars Westin argumenterade att städer i Kvarkenregionen behöver växa organiskt för att attrahera investeringar och kvalificerad arbetskraft.