19 / 01 / 2021

Har du en innovation kopplad till flyg, elektrifiering eller alternativa bränslen?

Har du en intressant och banbrytande innovation kopplad till flyg, elektrifiering eller alternativa bränslen Är du verksam i Österbotten, Södra Österbotten och Centrala Österbotten i Finland eller Västerbotten eller Västernorrland i Sverige?
Hojdkurvor_02
Teckning 2@2x

Innovatörer!

Har du en intressant och banbrytande innovation kopplad till flyg, elektrifiering eller alternativa bränslen
Är du verksam i Österbotten, Södra Österbotten och Centrala Österbotten i Finland eller Västerbotten eller Västernorrland i Sverige?

Läs mer och anmäl dig här https://forms.gle/qwLoFSgd8fydqjyy9
Sista inlämningsdag 7.2.2021. Efter detta datum kan du kontakta oss per e-post: network@flyfairkvarken.com
Ett samarbete mellan Future Cleantech Solutions & FAIR

FAIR bereder Kvarkenregionen för en tidig implementering av elflyg. Projektet höjer kunskapen om elflyg, utreder möjligheterna och kartlägger både behov och de tekniska investeringarna som behövs. FAIR är ett första steg mot en snabb introduktion av ett hållbart flyg i Kvarkenregionen.
Läs mer: flyfairkvarken.com