19 / 04 / 2016

Internationellt gränsöverskridande EU-seminarium i Umeå och Vasa den 20-22 april

Den 20–22 april samlas internationella toppaktörer inom kommunikation och transport i Umeå och Vasa. Evenemanget är en del av kommissionens seminarieserie Motorways of the Sea (Havens motorvägar) och erbjuder en ypperlig plattform för utvecklingen av trafikkorridoren E12 och en mera omfattande presentation av projektet Midway Alignment of the Bothnian Corridor.
Hojdkurvor_02
Teckning 2@2x

Den 20–22 april samlas internationella toppaktörer inom kommunikation och transport i Umeå och Vasa. Evenemanget är en del av kommissionens seminarieserie Motorways of the Sea (Havens motorvägar) och erbjuder en ypperlig plattform för utvecklingen av trafikkorridoren E12 och en mera omfattande presentation av projektet Midway Alignment of the Bothnian Corridor. Teman för seminariet är nordliga transportvägar och randområdenas strategier för att skapa fungerande och effektiva transportvägar.

Information om projektet Midway Alignment

Ansökningen om finansiering av projektet Midway Alignment, som lämnades till Europeiska kommissionen i februari, gagnas av att EU-tjänstemän som förbereder finansieringen får se närmare på transport- och logistikkorridoren. I evenemanget deltar bl.a. Brian Simpson och José Anselmo som leder programmet Havens motorvägar. Simpson talar i Umeå under evenemangets andra dag, och Anselmo håller sitt framförande i Vasa.

– Trots att finansieringsbesluten naturligtvis tas på politisk nivå, har tjänstemännens arbete stor betydelse för ärendet, konstaterar konferensarrangören Kvarkenrådets direktör Mathias Lindström angående finansieringsmöjligheterna för projektet.

Näringslivet i fokus Förutom Simpson och Anselmo finns även andra internationella toppnamn bland talarna. Bland andra Azorernas turist- och kommunikationsminister Vitor Fraga och World Ocean Councils direktör Paul Holthus. Näringslivet är väl representerat i både Umeå och Vasa. I Umeå talar, förutom representanter för företagen, även bl.a. Per Olof Lingwall från svenska Trafikverket och i Vasa bl.a. Centralhandelskammarens verkställande direktör Risto E.J. Penttilä. Från Finlands kommunikationsministerium deltar även Kommunikationsråd, ledande expert Lassi Hilska och specialexpert Juhani Tervala.

Seminariet arrangeras av projektet E12 Atlantica Transport med stöd av programmet Interreg Botnia-Atlantica i samarbete med Kvarkenrådet, Österbottens förbund och Region Västerbotten samt EU-kommissionens generaldirektorat för transport och rörlighet.

Seminarieserien Motorways of the Sea är en del av verksamheten inom unionens program Havens motorvägar. Med programmet strävar EU efter att utveckla de tjänster som erbjuds av fartygsstråk, hamnpar och hamnar och därigenom förbättra möjligheterna till godstransporter sjövägen. Projektet E12 Atlantica Transport är ett samarbetsprojekt mellan finländska, svenska och norska partners längs trafikkorridoren E12, med fokus på ett funktionellt transportstråk för gods- och passagerartrafik, gemensamma strategier för gränsöverskridande planering samt framtida samverkanstrukturer.