27 / 03 / 2017

Klart för internationell flygplats i Mo i Rana

I slutet av mars fick partnerskapet i projektet E12 Atlantica Transport glädjebeskedet som man jobbat för i tio år. Norges regering gav klartecken för att bygga en stor internationell flygplats utanför Mo i Rana.

I slutet av mars fick partnerskapet i projektet E12 Atlantica Transport glädjebeskedet som man jobbat för i tio år. Norges regering gav klartecken för att bygga en stor internationell flygplats utanför Mo i Rana


Flygplatsen i norrsken. Bild: Nordic Office of Architecture

Norges regering har reserverat 1,47 miljarder norska kronor i statliga medel till den nya flygplatsen på Helgeland, mitt emellan Mo i Rana i Norge och Hemavan i Sverige. Projektet är inkluderat i den nationella transportplanen som sträcker sig från 2018 till 2029. Utöver detta kommer Rana kommun och näringslivet i Mo i Rana satsa 600 miljoner kronor för att projektet ska kunna startas så snart som möjligt. Hela flygplatsprojektet kommer att landa på två miljarder om man räknar in bygget av anslutningsvägar.

– Vi är väldigt glada över beskedet. Nu ser vi resultatet av samarbete mellan politiker i alla partier, kommunerna och näringslivet. Ambitionen är att vi kan starta byggandet 2018. Om allt går bra är storflygplatsen med 2 400 meters landningsbana, där passagerarplan med upp till 200 resenärer kan landa, klar redan 2020/2021, berättar Henrik Johansen, vd för det norska utvecklingsbolaget Polarsirkelen Lufthavnutvikling AS.

Geir Waage, kommunstyrelsens ordförande i Mo i Rana kommun, håller med:
– Regeringens beslut om att bygga en ny stor flygplats på Helgeland kan visa sig bli lika viktig som Stortingets beslut år 1946 då det etablerades ett järnbruk i Mo i Rana. Den samhällsekonomiska nyttan kommer att vara stor. Vi är inte bara en viktig turistregion utan också ett konkurrenskraftigt industriområde.
– Både den offentliga och privata sektorn i vår region kommer att ha stor nytta av den optimism som flygplatsen skapar. Detta kommer ge regionen fler arbetsplatser, fler invånare, industrin kommer växa, likaså näringslivet. Optimismen skapar investeringar som skapar arbetsplatser. Arbetsplatserna skapar inflyttning och nya invånare och de i sin tur ny optimism, fortsätter Waage.

Optimismen är märkbar även på svenska sidan längs E12-korridoren. Tomas Mörtsell, kommunstyrelsens ordförande i Storumans kommun, ser projektet mycket värdefullt:
– Vi har ett gott gränsöverskridande samarbetet och flygplatsen kommer påverka oss positivt. Vi från Storumans kommun ser möjligheter till fler arbetstillfällen under byggprocessen, men främst fördelarna för besöksnäringen. Restiden till och från flygplatsen t.ex. till Tärnafjällen blir endast en timme, internationellt sett en mycket kort tid.

Flygplatsprojektets framfart har betydelse även för arbetet som görs i våra gemensamma gränsöverskridande projekt E12 Atlantica Transport och MABA II, dvs. Midway Alignments stödprojekt. Båda ska stärka transportstråket mellan Mo i Rana vid Atlantkusten, genom Sverige och över till Österbotten i Finland.

– Vi gratulerar till framgången! Detta är ett ypperligt exempel som visar vad man kan åstadkomma genom samarbete. Flygplatsprojektet kommer ha stor inverkan på hela E12-korridoren och kommer påverka både resmönstret och
infrastrukturplaneringen längs med korridoren i stor omfattning. Samtidigt genererar det ytterligare optimism och framtidstro i hela Kvarkenregionen, tillägger Joakim Strand, riksdagsledamot och Kvarkenrådets ordförande.

Mer detaljer: http://lufthavnutvikling.no

E12 Atlantica Transport – Ett samarbete mellan partners i Finland, Sverige och Norge längs E12-korridoren, som fokuserar på en funktionell transportrutt för gods och passagerare, gemensamma infrastrukturstrategier för gränsöverskridande planering och framtida samarbetsformer.

E12 Atlantica Transport partner
Kvarkenrådet (Lead Part, FI), MidtSkandia (NO), Blå Vägen (SE) Region Västerbotten (SE), Österbottens förbund (FI), Nordland fylkeskommune (NO), Vasaregionens Utveckling AB VASEK (FI), Umeå kommun (SE), Vännäs kommun (SE), Vindelns kommun (SE), Lycksele kommun (SE), Storumans kommun (SE), Infrastruktur i Umeå AB INAB (SE), Rana Utviklingsselskap AS (NO), Rana kommun (NO), Polarsirkelen Lufthavnutvikling (NO), Mo i Rana Havn (NO), Mo Industripark AS (NO), Alastahaug havnevesen KF (NO), Helgeland Havn IKS (NO)