Nyheter och pressmeddelanden, augusti 2013

  • 09.08.2013

    Nyhetsbrev från projektet "Världsarv i samverkan 63°N - världsarvsambassadörer"

    Nyhetsbrev 9 augusti 2013 ”Världsarv i samverkan 63° Nord – världsarvsambassadörer” (VIS-VAA) är ett Botnia-Atlantica projekt. Lead part är Kvarkenrådet och medfinansiärer är Länsstyrelsen i Västernorrland, Örnsköldsviks kommun, Kramfors kommun, Österbottens förbund, Vasa stad, Korsnäs kommun, Malax kommun, Korsholms kommun och Vörå kommun. VIS-VAA har två temata: 1) världsarvet i samhället och 2) världsarvet i skolan. Målet med tema 1 är att öka kunskapen och förståelsen om det gemensamma världsarvet hos politiker, tjänstemän, entreprenörer och andra medborgare i världsarvregionerna. Målet med tema 2 är att via kompetensutveckling öka förståelsen för det gemensamma världsarvet hos lärare och skoladministratörer i regionerna, samt ge dem verktyg att föra världsarvskunskapen vidare till sina elever. Målen uppnås genom seminarier, evenemang, träffar, utbildningar etc. som Kvarkenrådet ordnar i samarbete med andra världsarvsförvaltare. Det här är projektets tredje nyhetsbrev och det ger ett axplock på aktiviteter i projektet under perioden mars – juli 2013.
    Läs mera