Nyheter och pressmeddelanden, oktober 2013

  • 24.10.2013

    Kvarkentrafiken presenterades under TEN-T-dagarna i Tallinn 15-16.10

    Kvarkentrafiken och Vasaregionens innovationer inom havsindustrin presenterades under TEN-T-dagarna i Tallinn 15-16 oktober. I TEN-T dagarna deltog över 1000 personer, Europas sakkunniga inom lands-, havs- och flygtrafik samt tjänstemän, politiker och intressebevakningsorganisationer inom trafik. Under TEN-T dagarna presenterades Kvarken Multimodal Link projektet och Vasaregionens kunnande inom energiteknik och sjöfart. 
    Läs mera