Nyheter och pressmeddelanden

 • 02.11.2016

  Infrastrukturplanering och jämställdhet - transportplanering i förändring

  I en ny handbok, ”Transportplanering i förändring”, ges råd för hur transportplaneringen kan utjämna skillnader vad gäller kvinnor och mäns möjligheter att resa. Projektet E12 Atlantica Transports partnerskap fick i oktober ta del av Umeå kommuns jämställdhetsstrateg Linda Gustafssons presentation av ämnet. Jämställdhet är ett av de tre horisontella kriterier som uppmärksammas i Botnia Atlantica-finansierade projekt.
  Läs mera

 • 01.11.2016

  E12 Atlantica Transport – lägesrapport från de olika arbetspaketen

  WP1 - Funktionellt transportstråk
  Läs mera

 • 01.11.2016

  Partnerskapet tar fram en gränsöverskridande analys av E12-korridoren

  En systemanalys används som ett kunskapsunderlag för infrastrukturplanering i regionerna. Systemanalysen tar utgångspunkt i en nulägesanalys som exempelvis redogör för godsflöden, pendling, hanterad godsmängd i kajerna, hastighetsstandard på järnväg osv. Analyserna är oftast regionala, men inom projektet E12 Atlantica Transport genomförs för första gången en gränsöverskridande systemanalys för området kring E12-korridoren.
  Läs mera

 • 28.10.2016

  Styrelsemedlem Per Nyléns hälsning

  Samarbete i Kvarkenregionen är viktigt. Att vi i denna region har mycket som förenar oss och som kan ge oss fördelar nu och i framtiden råder det inga tvivel om. I oktober tog vi chansen att åka till Vasa med politiker och tjänstepersoner från Örnsköldsviks kommun.
  Läs mera

 • 28.10.2016

  Scandic Trans startar ny godslinje över Kvarken

  I oktober går startskottet för det österbottniska transportbolaget Scandic Trans Ab: s nya linje mellan Vasa och Umeå. Företaget har länge sökt ett mer effektivt och förmånligt sätt att frakta livsmedel från södra Finland till Norrland, och tack vare en ny samarbetspartner på svenska sidan och färjeförbindelsen över Kvarken, har man nu hittat en lösning.
  Läs mera

 • 26.10.2016

  Kontakterna mellan regionerna förstärks

  I oktober fick Örnsköldsviks kommunstyrelses arbetsutskott under två dagar möjlighet att bekanta sig med Vasaregionen. Gruppen besökte bland annat företaget Wel-Mach Ab, som nyligen gått in som majoritetsägare i Örsnköldsviksföretaget Mekanotjänst, numera Mactech. Banden mellan regionerna förstärks därmed inom näringslivet, vilket välkomnats av flera aktörer.
  Läs mera

 • 25.10.2016

  Företagare och aktörer från turismbranschen samlades i Vasa 24.10

  Projektet Spotlight High-Low Coast medverkade 24 oktober i ett tillfälle i Vasa där turismföretagare och -aktörer från Vasaregionen och grannregionerna samlades för att höra om internationalisering. Marianne Sjöström, projektledare för Spotlight High-Low Coast på Kvarkenrådet, berättade om vilka produktpaket som tagits fram i detta världsarvsprojekt samt om vilka åtgärder som planerats.
  Läs mera

 • 25.10.2016

  Wasaline inleder ett samarbete med Skistar och kompletterar sitt utbud i svenska fjällen

  Wasaline har sedan tidigare samarbetat med flera skidorter i svenska fjällen, men nu inleder man ett samarbete med Skistar vilket ger kunderna möjligheter att boka boende i bland annat Åre via Wasalines hemsida wasaline.com, samtidigt som man bokar sin resa över Kvarken.
  Läs mera

 • 07.10.2016

  Wasa Express återgår i trafik efter en lyckad dockning

  I natt sjösattes fartyget Wasa Express från torrdockan i Tallinn. De sista arbeten utförs vid utrustningskajen på varvet som bäst och Wasa Express beräknas avgå från Tallinn i morgon lördag 8 oktober ca klockan 18.
  Läs mera

 • 04.10.2016

  Välkommen på workshopen Turist i din egen region 25.10.2016

  Nätverket VSA Creative Connections arrangerar nu den första workshopen i serien "Hemma hos" med Österbottens förbund som värd.
  Läs mera

1 2 3 4 5