05.12.2016

Digitalisering inom godstransport ger transparens

Vaasa Wasa line S6A2

I E12-projektets pilotprojekt testas hur det nya digitala transporthanteringssystemet fungerar i gränsöverskridande godstransporter.

Samarbetsprojektet E12 Atlantica Transport, som koordineras av Kvarkenrådet, genomförs i samverkan mellan finländska, svenska och norska partner, som fortsätter arbetet med tidigare genomförda transportprojekt genom att utveckla trafikkorridoren E12. Det gränsöverskridande projektet startade i början av 2016 och är indelat i tre helheter: funktionellt transportstråk för gods och passagerare, strategier för gränsöverskridande planering samt framtida samverkansstrukturer.

I projektet, som finansieras genom programmet Botnia Atlantica, testas till exempel olika pilotprojekt i anknytning till transport, vilka syftar till att förbättra transportstråket. En pilotaktivitet inom projektet är ett digitaliserat transporthanteringssystem (TMS, dvs. Transport Management System), som ökar transparensen och framförhållningen inom godstransporter för alla parter.

Det digitala TMS-pilotprojektet skiljer sig från de transporthanteringssystem som traditionellt används internt av transportbolag genom att det automatiskt och i realtid producerar information för alla parter i anknytning till sändning, transport och mottagande av gods. Med hjälp av systemet kan parterna följa transporten i realtid och förutsäga avvikelser till exempel i form av förseningar och därigenom reagera snabbt. Med hjälp av systemet är det också lätt att konstatera tidpunkten för eventuellt uppkomna transportskador. Till skillnad från traditionella transporthanteringssystem, möjliggör det här systemet direkt kontakt mellan alla parter i anknytning till en transport. För att använda systemet krävs inga anläggningsinvesteringar, eftersom det fungerar med smarttelefon.

– Digitaliseringen revolutionerar många traditionella handlingssätt och erbjuder nya möjligheter i anknytning till gamla system. Vi ville producera konkreta nyttor för godstransporter med hjälp av digitalisering, och TMS-pilotprojektet ser ut att lyckas med det. Systemets funktionalitet har testats inom gränsöverskridande godstransporter längs korridoren E12, vilket ger oss information om hur TMS fungerar i praktiken, berättar VASEKs logistikexpert och medlem i E12-projektledningsgruppen, Anna Måtts-Fransén. – Vi vill skapa ett digitalt transporthanteringssystem som verkligen är till nytta. Därför analyserar vi testresultaten grundligt innan vi tar beslut om fortsatta åtgärder.

Alla parter i transportkedjan har nytta av den nya typen av transporthanteringssystem som grundar sig på dokumentering med hjälp av mobiltelefon. Systemet har utvecklats av vasaföretaget UpCode Ltd. genom att nyttja bland annat egna erfarenheter av gränsöverskridande godstransport.

– TMS-pilotprojektet ger ett nytt, öppet synsätt på transporthanteringssystem. Därför har vi, när vi har testat systemet, egentligen fokuserat mer på den nya idén än på teknikens funktionalitet. Vi är övertygade om att det finns otaliga utvecklingsmöjligheter för det här systemet, konstaterar Kaj Kankaanpää, UpCodes chef för internationella funktioner.

 

Intrerreg BA SV RGB

E12 Atlantica Transport - Ett samarbete mellan partners i Finland, Sverige och Norge längs E12-korridoren, som fokuserar på en funktionell transportrutt för gods och passagerare, gemensamma infrastrukturstrategier för gränsöverskridande planering och framtida samarbetsformer.

E12 Atlantica Transport partner
Kvarkenrådet (Lead Part, FI), MidtSkandia (NO), Blå Vägen (SE) Region Västerbotten (SE), Österbottens förbund (FI), Nordland fylkeskommune (NO), Vasaregionens Utveckling AB VASEK (FI), Umeå kommun (SE), Vännäs kommun (SE), Vindelns kommun (SE), Lycksele kommun (SE), Storumans kommun (SE), Infrastruktur i Umeå AB INAB (SE), Rana Utviklingsselskap AS (NO), Rana kommun (NO), Polarcirkeln lyfthavnsutvikling (NO), Mo i Rana Havn (NO), Mo Industripark AS (NO), Alastahaug havnevesen KF (NO), Helgeland Havn IKS (NO)

 

 

Gå till "Nyheter och pressmeddelanden"