22.11.2016

Dokumentation från Gränsregionalt forum 2016

I oktober 2016 arrangerade Svinesundskommittén Gränsregionalt forum tillsammans med Nordiska Ministerrådet. Forumet som arrangeras årligen är en mötesplats för de tolv gränskommittéerna i Norden och ger möjlighet till erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring. Kvarkenrådet är en av gränskommittéerna.

Gränsregionalt forum handlade bland annat om Nordiska Ministerrådets regionalpolitiska program 2017 - 2020 som fokuserar på hållbar landsbygsutveckling, innovatiova och resilienta regioner samt hållbara städer och stadsutveckling. Även de olika kommun- och regionreformerna som pågår i Norden och vilka konsekvenser reformerna får för det gränsregionala samarbetet diskuterades.

Dokumentation från dagen i form av minnesanteckningar, presentationer och sammanställningar finns HÄR på Svinesundskommitténs  hemsida

 

Gå till "Nyheter och pressmeddelanden"