01.11.2016

E12 Atlantica Transport – lägesrapport från de olika arbetspaketen

WP1 - Funktionellt transportstråk

Inom WP1 pågår ett intensivt arbete med Systemanalysen ihop med Ramböll. Ramböll håller nu på att sammanställa det kartmaterial som ligger till grund för nulägesanalysen. Förberedelserna för den andra workshopen den 29 november pågår för fullt, då projektets partnerskap tillsammans med Ramböll ska arbeta med mål och indikatorer. Förslag på flera case håller också på att utformas inom WP1 för beslut vid nästa styrgruppsmöte.

WP2 - Strategier får stråkutveckling

Inom WP2 har koordinator upphandlats för aktiviteterna i WP2. Konsult är tilldelad men överprövningstid pågår fram till 6 november. Avtal tecknas troligen den 7 november. Förberedelser och planering pågår för framförallt trafikstrategin tillsammans med svenska Trafikverkets processledare Ulf Pilerot.

WP3 - Framtida samverkansformer

För WP3s del fortsätter planeringen av studieresan 12-13 januari. Inbjudan har gått ut till ett 20-tal politiker, tjänstemän och näringslivsföreträdare i berörda kommuner och regioner längs E12-stråket i alla tre länder. Syftet med resan är att lära sig mer om gränssamarbeten i olika korridorer och stråk. Under de workshops som hålls i samband med resan diskuteras t.ex. samarbetsformers för- och nackdelar, samarbete inom logistik och näringslivsutveckling, samt samspel mellan det lokala, regionala, nationella och EU.

 

Intrerreg BA SV RGB

E12 Atlantica Transport - Ett samarbete mellan partners i Finland, Sverige och Norge längs E12-korridoren, som fokuserar på en funktionell transportrutt för gods och passagerare, gemensamma infrastrukturstrategier för gränsöverskridande planering och framtida samarbetsformer.

E12 Atlantica Transport partner
Kvarkenrådet (Lead Part, FI), MidtSkandia (NO), Blå Vägen (SE) Region Västerbotten (SE), Österbottens förbund (FI), Nordland fylkeskommune (NO), Vasaregionens Utveckling AB VASEK (FI), Umeå kommun (SE), Vännäs kommun (SE), Vindelns kommun (SE), Lycksele kommun (SE), Storumans kommun (SE), Infrastruktur i Umeå AB INAB (SE), Rana Utviklingsselskap AS (NO), Rana kommun (NO), Polarcirkeln lyfthavnsutvikling (NO), Mo i Rana Havn (NO), Mo Industripark AS (NO), Alastahaug havnevesen KF (NO), Helgeland Havn IKS (NO)

Gå till "Nyheter och pressmeddelanden"