27.06.2017

Finland och Sverige behöver varandra - mer än någonsin

Som VD för Finsk-svenska handelskammaren har Kjell Skoglund, ursprungligen hemma från Kristinestad i Finland, sett hur näringslivet under de senaste decennierna konkretiserat det nordiska samarbetet. Utvecklingen fick sin start för cirka 20 år sedan, då flera stora börsbolag fusionerades. Sedan dess har över 700 fusioner skett mellan länderna och samarbetet är i dag starkare än någonsin.

Skoglund 2

Kjell Skoglund, VD för Finsk-svenska handelskammaren med huvudsäte i Stockholm, presenterade enhetens verksamhet och talade om vikten av att finländarna lär sig att dra nytta av Sveriges ekonomiska framgångar.

Flera faktorer har påverkat utvecklingen.

- Ländernas inträde i EU och det faktum att Norge stannade utanför, terrorattacker, Rysslands politik samt nu även USA:s nya president, är saker som inverkat och fört oss närmare varandra. Inget ont som inte har något gott med sig, konstaterar Kjell. 


I Sverige har den ekonomiska utvecklingen varit betydligt mer positiv än i Finland. Medan Sveriges BNP stadigt ökat de senaste tio åren, har Finland stampat på stället, till följd av att motsvarande, nödvändiga strukturella beslut inte fattas här.

- Finland har allt att vinna på att lära sig av Sverige och dra fullt nytta av samarbetet. Det handlar inte om någon ekonomisk landskamp mellan länderna, poängterar Kjell. 
Han säger sig kunna skönja en ljusning vid horisonten, och speciellt Vasaregionen är utmärkande med sitt högteknologiska kunnande, miljötänkande, kompetenta personal och internationella synsätt.På Finsk-svenska handelskammaren arbetar man med att hjälpa finländska företag att starta affärsverksamhet på den svenska marknaden. De senaste två och ett halvt år har medlemsantalet ökat med över 80 procent, vilket säger en del om intresset för att etablera sig i Sverige.

- Det krävs både bra produkter och en välgjord hemläxa, men det finns gott om exempel på de som lyckats, säger Kjell och nämner företag som Malaxlimpan, Atria, NTM och Valio. 

Mellan länderna finns även kulturella skillnader som man bör vara medveten om, men svenskarna är ofta både nyfikna på och intresserade av att samarbeta med finländarna – något som vi ska ta vara på och utnyttja.

Svenskarna är ofta både nyfikna på och intresserade av att samarbeta med finländarna – något som vi ska ta vara på och utnyttja.

Sverige har nu bra drag i sin ekonomi, landet växer och befolkningsmängden har spräckt tio miljonerssträcket. Hundratusentals nya bostäder ska byggas i landet, hela städer ska flyttas och stora vägprojekt planeras.


- Här finns goda möjligheter för finska företag, men språket är en viktig faktor och därför är den språkliga utvecklingen i Finland nu oroande, fortsätter Kjell.
Även då det gäller attityderna hos arbetsgivarorganisationerna och arbetstagarorganisationerna har vi mycket att lära oss av Sverige.
- Strejker är förödande för leveranssäkerheten och man måste kunna ge avkall på en del förmåner om man ska vara konkurrenskraftig och få landet på fötter, anser Kjell.

Försäljning och branding är andra områden där finländarna har mycket att lära sig av svenskarna. 
Kontinuiteten i färjetrafiken över Kvarken ser Kjell som fullständigt avgörande för ett fortsatt fungerande samarbete mellan de svenska och finska företagen.

- De senaste åren har redan mycket positivism skapats och min högsta önskan är att vi har en ny färja om fem år. Samarbetet skulle explodera på ett helt nytt sätt, avslutar Kjell.

IMG 4254
De finländska företagen har upptäckt Sverige, mycket tack vare att den ryska marknaden stängdes.
Bra produkter, konkurrenskraftiga priser och en förståelse för de kulturella skillnaderna är avgörande för framgången i grannlandet.

 

Text: Anna Sand

Foto: Anna Sand och Kvarkenrådet

Gå till "Nyheter och pressmeddelanden"