12.10.2017

Finlands och Sveriges flaggor i topp i västra Tyskland 17–19 oktober

Spotlight 560

Finlands och Sveriges flaggor i topp i västra Tyskland 17–19 oktober

Projektet Spotlight High-Low Coasts marknadsföringsturné som går under namnet Two Countries – One World Natural Heritage medverkar i Visit Finlands säljevenemang i västra Tyskland 17–19 oktober 2017.

Erja Back, projektledare vid Visit Umeå turistcenter, kommer att vara på plats tillsammans med Max Jansson från Visit Vasa. Hon berättar att projektets representanter ska träffa researrangörer i syftet att locka fler besökare till det gemensamma världsarvet Höga Kusten/Kvarkens skärgård samt Umeåregionen.
- Evenemanget är viktigt för oss eftersom vi vill locka fler besökare till vårt gemensamma UNESCO-världsarv. Vi får chansen att träffa för oss viktiga köpare, knyta kontakter och kan rikta oss till den tyska marknaden.

- Detta har möjliggjorts genom att Visit Vasas VD, Max Jansson är med bl.a. i Visit Finlands marknadsföringsgrupp för den finska skärgården. Jansson koordinerar dessutom det som görs i samarbete med Visit Finland i gamla Vasa län och ingår i styrgruppen för just turism- och världsarvsprojektet Spotlight High-Low Coast, berättar Marianne Sjöström, projektledare vid Kvarkenrådet som är projektets ägare.

Säljevenemangets orter enligt följande: Düsseldorf 17 oktober, Köln 18 oktober och Frankfurt 19 oktober.

Intrerreg BA ENG RGB

Projektet High-Low Coast är EU-finansierat genom INTERREG Botnia-Atlantica. Projektet är ett gränsöverskridande världsarvs- och turismprojekt med uppgift att ta fram gränsöverskridande produktpaket och marknadsföringsmaterial för att locka fler besökare till världsarvet Höga Kusten/Kvarkens skärgård och dess närregioner på ett hållbart sätt.

Projekttiden fortgår till 31.5.2018. 

 

 

Gå till "Nyheter och pressmeddelanden"