25.10.2016

Företagare och aktörer från turismbranschen samlades i Vasa 24.10

Projektet Spotlight High-Low Coast medverkade 24 oktober i ett tillfälle i Vasa där turismföretagare och -aktörer från Vasaregionen och grannregionerna samlades för att höra om internationalisering. Marianne Sjöström, projektledare för Spotlight High-Low Coast på Kvarkenrådet, berättade om vilka produktpaket som tagits fram i detta världsarvsprojekt samt om vilka åtgärder som planerats.

 

Mer information om projektet Spotlight High-Low Coast:

Marianne Sjöström, Projektledare Spotlight High-Low Coast, Kvarkenrådet +358 (0)40 678 8375

 

Intrerreg BA SV RGB2

Projektet Spotlight High-Low Coast är EU-finansierat genom INTERREG Botnia-Atlantica. Projektet är ett gränsöverskridande världsarvs- och turismprojekt med uppgift att ta fram produktpaket och marknadsföringsmaterial för att attrahera fler besökare att ta del av världsarvet Höga Kusten/Kvarkens skärgård och dess närregioner på ett hållbart sätt. Projekttiden fortgår till 31.5.2018.

Gå till "Nyheter och pressmeddelanden"