20.02.2014

Gemensam slutkonferens för Nordic Logistic Corridor och SimLab East-West 27 mars i Umeå

Centrala politiker kommer vara på plats och tillsammans tar vi avstamp för fortsatt gemensamt arbete i öst-västlig riktning. Projekten Nordic Logistic Corridor och SimLab East-West arrangerar ett seminarium i det Nordiska och Europeiska samarbetets-och transportnätverkets tecken. Detta blir projekten SimLab East-West och Nordic Logistic Corridors gemensamma slutkonferens, och med er hjälp tar vi ett fastare grepp om fortsatt gemensamt arbete framåt. Vi gör detta den 27 mars i Umeå, Europas kulturhuvudstad 2014!

PROGRAM och ANMÄLAN

Gå till "Nyheter och pressmeddelanden"