21.11.2016

Hälsningar från Vegaöarna

Guristraumen

Inom projektet Spotlight High-Low Coast företogs en studieresa till ett av våra nordiska världsarv – Vegaöarna. Vegaöarna är ett kulturarv som fick sin världsarvsstatus år 2004, ett par år före Kvarkens skärgård och fyra år efter Höga kusten. Arkipelagen består av över 6000 öar, holmar och skär och färjan till huvudön Vega går från flera olika ställen på norska fastlandet.

Under besöket utbytte Spotlights projektledargrupp och de som arbetar med Vega världsarv erfarenheter, idéer samt diskuterade möjliga framtida samarbetsformer.

– Vi kunde konstatera att vi har många liknande utmaningar när det gäller turismen, och framför allt hur man skall förlänga säsongerna, berättar Spotlight-projektledningsgruppens medlem Peter Källberg från VASEK.

Man kunde konstatera att Världsarvsstatusen gjorde sitt till för att besöksantalet har gått upp, och fisketurism är en av den viktigaste besöksanledningen. Många företagare hade redan nu fullbokade stugor för säsongen 2017 som sträcker sig från april till slutet av september. Nu jobbar man hårt med att få fisketuristerna att komma också på vintern för att fiska från stränderna, och man har också delvis lyckats. Det var en hel del på kommande bl.a. från England inkommande vinter.

fiskebat Igeroy2

I nästan all turistisk verksamhet har man på Vegaöarna med den hållbara aspekten. Man vill med andra ord erbjuda upplevelserna på ett sätt som inte belastar miljön.

– Synnerligen intressant var, att man på öarna diskuterar om huruvida man borde sätta en övre gräns för antalet besökare. Tillväxt eftersträvas istället genom att utveckla verksamheten så att besökarna skulle trivas längre, förklarar Spotlight High–Low Coasts projektledare Marianne Sjöström.

Även på Vega är många företag beroende av investeringsstöd av olika slag och Innovasjon Norge är aktivt med och stöder goda företagsidéer.

gruppfoto2

Om du är intresserad av att höra mer kan du läsa Mariannes reserapport HÄR, eller Peters rapport på VASEKS sidor, eller ta kontakt!

 

Intrerreg BA ENG RGB

Projektet High-Low Coast är EU-finansierat genom INTERREG Botnia-Atlantica. Projektet är ett gränsöverskridande världsarvs- och turismprojekt med uppgift att ta fram produktpaket och marknadsföringsmaterial för att attrahera fler besökare att ta del av världsarvet Höga Kusten/Kvarkens skärgård och dess närregioner på ett hållbart sätt.

Projekttiden fortgår till 31.5.2018.

 

 

Gå till "Nyheter och pressmeddelanden"