28.08.2014

HAV 2014 konferensen i Örnsköldsvik 22-23 september

Kan vi simma lugnt?

Huvudtema: kemikalier och läkemedel i våra vatten. 22-23 september 2014, lunch till lunch

Våra hav och vatten påverkas som alla andra ekosystem av hur vi människor lever och vilka ämnen vi släpper ut i naturen.

Konferensen ger dig möjlighet att få ta del av aktuella forskar resultat från Umeå Universitet om hur klimatförändringarna kan komma att påverka Östersjön och hur läkemedelsrester påverkar akvatiska ekosystem. Vi får även av Umeå Marina Forskningscentrum en beskrivning av hur Bottniska viken mår samt en återkoppling från länsstyrelsen Västernorrland om pågående arbete med miljögifterna i fiberbankarna.

Johan Magnusson - representant vid EU-kommissionens Generaldirektorat för Havsfrågor och Fiske berättar om satsningen på en blå ekonomi. Deltagarna får även en presentation av några projekt med koppling till näringslivet.

Briggen Tre Kronor ligger vid kajen och i hamnområdet finns även en intressant utställning.

MERA INFORMATION

 

Gå till "Nyheter och pressmeddelanden"